Alkol kalp sağlığı,


Ancak JAMA Network Open'da yayınlanan büyük bir çalışmada her düzeyde alkol tüketimi yüksek kardiyovasküler hastalık riski ile bağlantılı bulunmuştur.

Massachusetts General Hospital MGHBroad Institute alkol kalp sağlığı MIT ve Harvard araştırmacıları tarafından yayınlanan bulgular, alkol tüketiminin varsayılan yararlarının hafif - orta derece alkol tüketenlerin diğer yaşam tarzı faktörlerine atfedilebileceğini alkol kalp sağlığı. Çalışma Birleşik Krallık Biobank verilerini kullanmıştır.

alkol kalp sağlığı yüksek tansiyon için alıç nasıl alınır

Veriler yaş ortalaması 57 olan ve haftada ortalama 9. Araştırmacılar önceki çalışmalarla tutarlı olarak en düşük kalp hastalığı riskinin hafif-orta derece alkol tüketenlerde olduğunu ve bunu hiç alkol tüketmeyenlerin izlediğini bulmuştur.

A Alkollü içkilerin az içildiği takdirde kalp sağlığına yararlı olabileceğine ait bulgular var. Ancak denge çok önemli. Alkolün miktarı bir iki kadehi geçince tehlike çanları çalıyor.

Çok alkol tüketenler ise en yüksek riske sahiptir. Bununla birlikte ekip hafif - orta derece alkol tüketenlerin hiç tüketmeyenlere göre daha sağlıklı yaşam tarzına daha fazla fiziksel aktivite ve sebze tüketimi ve daha az sigara içme sahip olma eğiliminde olduğunu bulmuştur.

alkol kalp sağlığı Oruç tutarak yüksek tansiyonu nasıl iyileştirdim

Birkaç yaşam tarzı faktörünün hesaba katılması alkol tüketimi ile ilişkili yararı önemli ölçüde azaltmıştır. Çalışma bir maruziyet ile sonlanım arasında gözlenen ilişkinin nedenselliğini belirlemek için genetik değişiklikleri kullanan Mendel randomizasyonu adı verilen son tekniği uygulamıştır. Burada hafif alkol tüketimi ile kardiyovasküler hastalık riski arasındaki ilişki analiz edilmiştir.

alkol kalp sağlığı yüksek tansiyona karşı böcek iyileştirici

MGH kardiyologu olan yazar Krishna G. Araştırmacılar katılımcılardan alınan örneklerde genetik analiz yaptıklarında, daha yüksek alkol tüketimini öngören genetik bulguları olan bireylerin gerçekten daha fazla alkol tükettiğini, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı risklerinin daha yüksek olduğunu bulmuştur. Analizler ayrıca her iki cinste alkol tüketim yelpazesinde kardiyovasküler risk açısından önemli farklılıklar olduğunu ortaya çıkardı; risk haftada içki tüketildiğinde en düşük, haftada 7- 14 içki tüketildiğinde yüksek ve haftada 21 ve üzeri içki tüketildiğinde en yüksek bulunmuştur.

alkol kalp sağlığı harika dört kalp sağlığı

Alkol tüketimi ile kardiyovasküler risk arasındaki ilişkinin doğrusal değil üstel olduğunu keşfi Mass General Brigham Biobank'taki Bu nedenle, tüketimi kısmak günde bir alkol tüketenler için bile yararlı olurken fazla tüketenlerde azaltmanın yararı daha önemli ve belki de klinik olarak anlamlı olabilir.