Bkz. vb


Komut dosyası oluşturma Not: Tarafsız Dil: Adobe'nin temel kapsayıcılık değerlerini yansıtmak için InDesign 'den sürüm Dizin oluşturma hakkında Kitabınızdaki bilgiler için basit bir anahtar sözcük dizini veya kapsamlı ve ayrıntılı bir kılavuz oluşturabilirsiniz. Belge veya kitap için yalnızca bir dizin oluşturabilirsiniz.

Dizin oluşturmak için öncelikle metne dizin işaretleyicileri yerleştirmeniz gerekir.

bkz. vb

Her dizin işaretleyicisini dizinde görünmesini istediğiniz, konu denilen bir sözcükle ilişkilendirirsiniz. Dizin oluşturduğunuzda her konu bulunduğu sayfayla birlikte listelenir. Konular alfabetik olarak ve genellikle kısım başlıkları altında A, B, C vb.

  • Aday Öğrenciler için Program Bilgileri – Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi
  • Genç Dergi / Bkz: Gönüllülük
  • Kumaş iplikten örülüp boya yapılacak.
  • Aynı Saha İçindeki Farklı İşyerlerinde Sağlık Güvenlik Çevre | beargraphics.de

Dizin girişi, sayfa referansı sayfa numarası veya aralık ya da çapraz referansla eşleştirilmiş bir konudan kullanıcıların aradığı terim oluşur.

Dizinin kısımları A. Başlık B. Kısım başlığı C. Dizin girişi D. Alt Giriş E. Konu F. Sayfa referansı G. Çapraz referans Dizin oluşturma hakkında ipuçları İyi planlanmış ve eksiksiz bir dizin oluşturmak, okuyucularınızın belgenizdeki bilgilere hemen erişebilmesini sağlayabilir. Dikkate alınması gereken bazı konular aşağıda belirtilmiştir: Dizininizin nasıl görünmesini istediğinizi düşünün. Dizininizde kaç konu düzeyi olacak? Dizininiz, okuyucuyu ilgili konulara yönlendirecek mi?

Basit bir anahtar sözcük dizini yeterli olacak mı yoksa ilgili konulara çapraz referansları olan ve iyi araştırılmış eşdeğer terimler listesi bulunan daha karmaşık bir dizin mi istiyorsunuz?

Okuyucularınızın bilgi aramak için kullanacağı yöntem türlerini bkz. vb etmeye çalışın.

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda ilan ve reklâm araçlarının yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmayı; etkin bir iletişim aracı olan ilan ve reklâm araçlarının kent bütününde, kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemeyi, bkz. vb işleri yapan gerçek kişilerle, özel ve kamu tüzel kişilerinin uymaları zorunlu esasları belirlemeyi amaçlar. Kapsam Madde 2-Bu Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleştirilecek ilan ve reklam etkinliklerini kapsar. Reklam uygulama araçları, sabit reklam asma araçları ve hareketli reklam asma araçları olmak üzere ikiye ayrılır.

Örneğin, bir okuyucu vahşi hayvanlar konu başlığına bakarak hayvanlar hakkında bilgi ararken; başka bir kullanıcı yaban hayatı veya fauna terimleriyle arama yapabilir. Belgenizin içeriği belirli bir olgunluğa ulaştığında dizin girişleri ekleyin. Daha bkz. vb metninizin büyük bir kısmını silerseniz oluşturduğunuz dizinin bir kısmını kaybedebilirsiniz.

Gönül gönüle değince yol mu dayanır? Basit bir iyilik, başkalarınca da aktarılmaya başlanınca ve iyilik halkalarına dönüşünce muazzam bir etkiye yol açıyor. Filmde ikinci etki de iyiliğin kötü olarak görülen ya da gerçekten kötülük yapan kişilerce de yapılabileceğini sergiliyor olması. Yunus Emre bir gönle girmenin bin defa hacca gitmekten, kitaplar dolusu ilim bilmekten daha önemli olduğunu şiirlerinde defaten ifade etmiştir.

Bkz. vb planlanmış bir dizin, konuları tutarlı bir şekilde sunar. Sık rastlanan dizin oluşturma sorunları arasında büyük ve küçük harfleri kediler ve Kediler ve tekil ve çoğul biçimleri kedi ve kediler karıştırmak sayılabilir. Terimleri tutarlı tutmak için bir konu listesi kullanın. Son dizini oluşturmadan önce dizininizi birkaç kez gözden geçirin. Tekrarlanan girişler, zayıf konu alanları, hatalı yazımlar ve büyük-küçük harf kullanma ve sözcük tutarsızlıklarını denetleyin; örneğin InDesign, Çita, çita ve çitalar sözcüklerini ayrı girişler olarak işler.

Dizin oluşturma için iş akışı Dizin oluşturmak için aşağıdaki basit adımları izleyin: 1.

bkz. vb

Konu listesi oluşturun isteğe bağlı Konu listesi, dizin girişleriniz arasında tutarlılık sağlamanıza yardımcı olur. Dizin için konu listesi oluşturma. Dizin işaretleyicileri ekleyin. Belgenizde dizin girişlerinin referansta bulunmasını istediğiniz sayfalara dizin işaretleyicileri ekleyin.

Dizin girişleri ekleme.

bkz. vb

Dizini oluşturun. Dizin oluşturulduğunda, işaretleyiciler için bir giriş kümesi ve bunların sayfa numaraları oluşturulur. Dizin oluşturma. Dizin öyküsünü aktarın. Dizini metin bkz.

Ana ürün-alt ürün ilişkisi nedir?

vb aktarmak için yüklü metin imlecini kullanın. Çoğu durumda, dizinin yeni bir sayfada başlamasını istersiniz.

bkz. vb

Dizin akışını sağladıktan sonra sayfaları ve dizini formatlayabilirsiniz. Yayınlama öncesinde dizininizi geliştirirken bu adımları büyük olasılıkla birkaç kez tekrarlamanız gerekecektir. Panel iki mod içerir: Referans ve Konu. Referans modunda, önizleme alanında geçerli belge veya kitap için tam dizin girişleri görüntülenir.

Konu modunda, önizleme alanında sayfa numaraları veya çapraz referanslar değil sadece konular görüntülenir.

  • InDesign'da dizin oluşturma
  • Arter’den Çocuklara Kasım Ayında İki Yeni Çevrimiçi Atölye! – bkz. İletişim
  • Kollektif şirketler bakımından ortaklardan her biri, ayrı ayrı şirketi yönetme hakkını ve görevini haizdir.

Konu modu, esas olarak dizin yapısını oluşturmak için kullanılır; Referans modu ise dizin girişlerini eklediğiniz yerdir.

Referans modunda, dizin girişleri alfabetik olarak sıralanır ve harfe göre kısımlara ayrılır. Bkz. vb yanındaki üçgenler alt girişleri, sayfa numaralarını ve çapraz referansları görüntüleyecek şekilde girişi genişletebilmenizi veya daraltabilmenizi sağlar.

Aşağıdaki kodlar, oluşturulan dizine eklenmemiş olabilecek dizin girişlerini belirtmek için sayfa referanslarının yerine görüntülenir.

Kodları görüntülemek için Dizin panelinde Önizlemeyi Güncelle'yi seçin. ÇA Çalışma alanındaki dizin girişlerini gösterir. Bu girişler, oluşturulan dizinde görünmez. GK Gizli katmandaki dizin girişlerini gösterir.

bkz. vb

Dizin oluşturduğunuzda, dizin girişlerini gizli katmana ekleme seçeneğiniz vardır. GM Gizli koşuldaki dizin girişlerini gösterir. Gizli koşullardaki dizin girişleri, dizine eklenmez.

PN Taşan metindeki dizin girişlerini gösterir. Bu girişleri, oluşturulan dizine eklediğinizde bunlar sayfa numaraları olmadan görüntülenir. Asıl öğe Ana sayfadaki dizin girişlerini gösterir. Tek bir girişi genişletmek veya daraltmak için bir üçgeni tıklatın. Giriş altındaki tüm alt girişleri genişletmek veya daraltmak için Alt Windows veya Option Mac OS tuşunu basılı tutarak üçgeni tıklatın.

Not: Önizleme alanını güncelleştirmek için Dizin panelinde Önizlemeyi Bkz. vb seçin. Bu seçenek özellikle belgenizi kapsamlı bir şekilde düzenlediğinizde veya belge penceresindeki dizin işaretleyicilerini taşıdığınızda kullanışlıdır. Dizin için konu listesi oluşturma Dizin girişleri oluştururken başlangıç noktası olarak kullanmak için bir konu listesi oluşturabilir veya içe aktarabilirsiniz. Daha sonra bkz.

Ana ürün-alt ürün ilişkisi ne zaman kullanılır?

vb girişler eklediğinizde, bilgilerin belgenizin veya kitabınızın tamamında tutarlı bir şekilde dizinlendiğinden emin olmak için konu listesinden konular seçebilirsiniz bunları her seferinde yazmak yerine. Dizin panelini Konu modunda kullanarak konu listesi oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Konu modu sadece konuları görüntüler; dizin girişlerin ilişkili sayfa numaralarıyla ve çapraz referanslarıyla görüntülemek için bunun yerine Referans modunu kullanın. Referans modunda sol ve Konu modunda sağ Dizin paneli Konu listesindeki konular, Yeni Sayfa Referansı iletişim kutusunda da görüntülenir.

Dizin girişi oluşturmak için bir konu seçin ve bunu bir sayfayla veya çapraz referansla ilişkilendirin. Kullanılmayan konular sayfa veya çapraz referansları olmayanlar dizin oluştururken hariç tutulur. Dizin girişleri eklemeden önce konu listesi oluşturmak isteğe bağlıdır.

Her dizin girişi oluşturduğunuzda, bkz. vb gelecekte kullanılmak üzere otomatik olarak konu listesine eklenir. Not: Konu bkz. vb eklediğiniz konular varsayılan olarak, yalnızca sayfayla ilişkilendirilmiş olan konuları gösteren Referans listesinde görünmez. Ancak, Referans listesindeki konuları görüntülemek için Referans modundaki Dizin paneli menüsünden Kullanılmayan Konuları Göster'i seçebilirsiniz. Konu'yu seçin. Aşağıdakilerden birini yapın: Konu Düzeyleri'nin altındaki ilk kutuya konu adını örneğin, hayvanlar yazın.

Alt konu oluşturmak için ikinci kutuya bir ad kediler yazın. Alt konu altında bir alt konu oluşturmak için üçüncü kutuya bir ad Tekir yazın ve bu şekilde devam edin. Mevcut bir konuyu seçin.

İzmir Büyükşehir Belediyesi

İkinci, üçüncü ve dördüncü kutulara alt konular girin. Konuyu eklemek için Ekle'yi tıklatın; konu artık Dizin panelinin yanı sıra Yeni Konu iletişim kutusunda da görünür. Konu eklemeyi tamamladığınızda Bitti'yi tıklatın.

Not: Yeni eklediğiniz bir konuyu silmek için Bitti'yi tıklatın, konuyu Dizin panelinde seçin ve Seçilen Girişi Sil düğmesini tıklatın.

1. Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) Düzenlenen Ticaret Şirketi Türleri

İçe aktarmak istediğiniz dizin konularını içeren belgeyi seçin ve Aç'ı tıklatın. Dizin konusunu düzenleme Dizin oluşturmadan bkz.

vb veya oluşturduktan sonra dizinleri düzenlemek için Dizin panelini kullanın. Dizin panelindeki girişlerde yaptığınız değişiklikler, bundan sonra oluşturacağınız dizinde görünür fakat oluşturulmuş dizin öyküsünde yapacağınız değişiklikler dizini yeniden oluşturduğunuzda kaybolur.

Various Size of Spiderman go into the Hole in Cardboard Box

Dizin konularını içeren bir belge açın. Dizin panelinde Konu'yu seçin. Önizleme alanında düzenlemek için bir konuyu çift tıklatın. Konuyu istediğiniz şekilde düzenleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Konu listesine konular ekleme

Dizin girişleri ekleme Dizin panelini Referans modunda kullanarak dizin girişleri oluşturursunuz. Dizin girişi bkz. vb bölümden oluşur: konu ve referans. Konular bir konu listesi kullanılarak önceden tanımlanabilir. Bkz. vb, sayfa numaraları veya diğer konulara olan çapraz referanslar olabilir. Referans modunda Dizin paneli A. Giriş B. Alt Giriş C. Sayfa referansı D. Çapraz referans Dizin işaretleyici, metnin seçildiği ekleme noktasının göründüğü metnin içindeki sözcüğün başına ya da ekleme noktasına eklenir.

Dizin girişi ekleme Yazım aracını kullanarak ekleme noktasını dizin işaretleyicinin görünmesini istediğiniz yere yerleştirin veya dizin referansı için temel olarak kullanmak üzere belgedeki metni seçin.

Ana ürün ve alt ürün ilişkileri hakkında - Amazon Seller Central

Seçilen metin satırla hizalı grafikler veya özel karakterler içerdiğinde bazı karakterler dizin işaretleyicileri ve satırla hizalı grafikler Konu Düzeyi kutusundan kaldırılır. Referans'ı seçin. Not: Konu listesine eklenen girişler Referans'ta görüntülenmiyorsa Dizin paneli menüsünden Kullanılmayan Konuları Göster'i seçin. Girişler eklendiğinde artık bu konuları kullanabilirsiniz. Dizin girişlerini kitap dosyasındaki herhangi bir açık belgeden görüntülemek için Kitap'ı seçin. Dizin paneli menüsünde Yeni Sayfa Referansı'nı seçin.

Bu komut görünmezse, Referans'ın seçildiğinden ve belgede bir ekleme noktası bkz. vb metin seçimi bulunduğundan emin olun. Konu Düzeyleri kutusuna metin eklemek için aşağıdakilerden birini yapın: Basit bir dizin girişi kediler gibi oluşturmak için girişi ilk Konu Düzeyleri kutusuna yazın. Metin seçildiyse, bu metin Konu Düzeyleri yüksek tansiyon ve kolit görünür.

Girişler ve alt girişler oluşturmak için üst adı bu örnekte hayvanlar ilk Konu Bkz. vb kutusuna yazın ve alt girişleri kediler ve Bkz. vb ondan sonraki kutulara yazın. Gerekirse, seçilen öğenin üstündeki veya altındaki öğeyle yer değiştirmek için yukarı ve aşağı oklarını tıklatın.

Konu Düzeyleri kutusundaki dizin girişi sol ve Dizin'deki son görüntü sağ İletişim kutusunun altındaki liste kutusunda bulunan herhangi bir konuyu çift tıklatın.

Gerekirse aratmak istediğiniz metni arama kutusuna yazın ve sonraki ile önceki oklarını kullanarak dizin girişlerinde arama yapın.

bkz. vb

Girişin son dizinde sıralanma biçimini değiştirmek için Sıralama Ölçütü kutularını kullanın. Numaraların, simgelerin ve dillerin sıralama düzenini seçebilir, Çince karakterlerle ilgili sıralama bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Dizinleri sıralama biçimini değiştirme.