Dünya sağlık örgütü iskemik kalp hastalığı


Dünya Sağlık Örgütü ve buna bağlı toplumsal kuruluşlar sağlık sorunlarını önleme, erken saptama, koşulları iyileştirme, sağlığın nitelikli ve ulaşılabilir olması için gerekli çalışmalar yürütmektedir.

Sistem sayesinde kalp atımlarının sürekli izlenerek analiz edilebildiğini söyleyen Prof. Kalp atımları ile ilgili hastalıkların erken tespit edilmesi ile birlikte tedavi süresinin de kısalmasına olanak sağlayan sistem, işaret işleme ve makine öğrenmesi alanından özgün teknikler uygulanarak geliştirildi.

Gerekli başvuruların yapılmasının ardından çalışmanın uluslararası patenti de alındı.

dünya sağlık örgütü iskemik kalp hastalığı iki gün içinde yüksek tansiyon

Kalp hastalığının tedavisinde etkin olarak kullanılabilecek sistem, yüksek tespit doğruluğu ile birçok kişi için hayat kurtarıcı olma özelliği taşıyor. Sistem, hastaların sürekli olarak uzaktan izlenmesini, ekonomik ve kolay erişilebilir şekilde mümkün kılıyor.

Elde edilecek bilgilerin analizi sonucunda yeni tanı yöntemlerinin bulunması ve tedavilerin iyileştirilmesi de hedefleniyor. İnce, bu alanda yapılan araştırma çalışmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. Bu rakamın aşağıya çekilmesinde erken teşhis ve tedavinin katkıları önemli olabilir.

dünya sağlık örgütü iskemik kalp hastalığı Çince kalp sağlığı ipuçları

Elektrokardiyogram EKG işaret analizi, kalbin elektrofizyolojisi ve otonom sinir sistemi aktivitesi hakkında önemli bilgileri açıklama yeteneğine sahip. Günümüzde, hastanelerde gelişmiş EKG monitor ve tanı cihazları kullanılıyor.

dünya sağlık örgütü iskemik kalp hastalığı yüksek tansiyon bir doktor tarafından tedavi edilir

Buna rağmen kalp atışlarındaki değişiklikleri anomaliortaya çıktığı anda tespit edebilecek, güvenilir bir sistem hala bulunmuyor. Yakın zaman önce bu amaçla uluslararası destekli önemli bir projemiz başladı.

dünya sağlık örgütü iskemik kalp hastalığı yüksek tansiyon ile ajitasyon

Ayrıca üç ayrı ülkeden araştırmacının başarılı bir iş birliği sonucu geliştirdiğimiz sistemin, bilim dünyasında değer bulduğunu görmek, bizi fazlasıyla mutlu etti.