Hipertansif vasküler spazmların tedavisi


Yazan: Prof. Bunun üzeri portal hipertansiyon kabul edilir. Ancak günümüzde, portal hipertansiyonda, portal venin kendi basıncı yerine, "hepatik venöz basınç gradienti HVPG " ölçü olarak kabul edilir.

Please wait while your request is being verified...

Hepatik venöz basınç gradienti HVPGportal ven ile vena kava inferior arasındaki basıç farkıdır. Özel bir kateter hepatik vene yerleştirilir ve hipertansif vasküler spazmların tedavisi balon hepatik veni tıkayacak şekilde şişirilir.

Kateterin ucunda ölçülen basınç, hepatik ven wedge basıncıdır ve aslında sinüzoidlerin basıncını yansıtır.

sağlık hizmeti sağlayıcısı düzeyinde kalp ve felç reçetesiz satılan bir antihipertansif

Sağlıklı insanlarda sinüzoid basıncı, portal ven basıncından hafifçe düşüktür ancak aradaki fark klinik olarak önemsiz derecede düşüktür.

Karaciğer sirozlu hastalarda ise, intersinusoidal iletişim kesildiği için, ölçülen sinüzoidal basınç portal ven basıncına çok daha yakındır.

yüksek tansiyon kondrozu egzersizin kalp ritmi sağlığa etkileri

Portal vendeki ölçülen basınç ile hepatik ven wedge sinüzoid basıncı arasındaki fark, hepatik venöz basınç gradientini HVPG verir. Portal ven tüm gastrointestinal sistem ve dalağın venöz kanını karaciğere taşıyan damardır. Süperior mezenterik venin devamı gibidir, bu vene splenik ven katılır ve portal ven oluşur Bu birleşmenin hemen öncesinde, splenik vene de, inferior mezenterik ven dökülür.

Portal Hipertansiyonun Önemi Nedir? Komplikasyonlar Portal hipertansiyonun kendisi değil ama yol açtığı durumlar tedaviye muhtaçtır.

Antika yüksek tansiyon tedavisi kalp sağlığı sorularınız cevaplandı