Hipertansiyon tedavisi için müzik


Çünkü yapılan araştırmalar müzik dinlemenin yüksek tansiyon ilaçlarının etkilerini belirgin şekilde arttırdığını gösteriyor.

Tansiyonu düşürmek için müzik dinleyin

Tansiyon ilaçları aldıktan yarım saat sonra müzik dinlemenin kalp atışlarını düzenlediği ve bu ilaçların kan basıncını düşürücü etkisini arttırdığı gözlemlendi. Araştırmacılar, yüksek tansiyon rahatsızlığı iyi kontrol altına alınmış 37 hastada müziksel, işitsel uyarana bağlı yüksek tansiyon ilaçlarının kalp atımı ve kan basıncı üzerindeki etkilerini ölçmek için bir deney yaptılar.

Denekler altı ay ile 12 aylık gibi bir süredir yüksek tansiyon ilaçları kullanan kişilerdi. Ölçümler aralarında 48 saatlik boşluk olacak şekilde rastgele iki günde yapıldı. İlk günde, her zamanki ağızdan alınan yüksek tansiyon ilaçlarını aldıktan sonra, hastalar kulaklık takarak aynı ses düzeyinde enstrümental müzik dinlediler.

hipertansiyon tedavisi için müzik

Deneyin kontrol ayağında, hastalara diğer bir gün araştırmanın aynı protokolleri yapıldı fakat bir kulaklık verilmedi. Hastaların kalp atım hızı değişkenliği dinlenme halinde ve tansiyon ilaçlarını aldıktan 20, 40 ve 60 dakika sonra ölçüldü. Yüksek hassasiyet ve doğruluğa sahip farklı istatistiki ve matematiksel teknikler kullanarak, hastaların farklı zamanlardaki kalp atım hızlarındaki değişiklikler tespit edilmeye çalışıldı.

Elde edilen bilgilerin analizi yapıldığında, hastalar ilaç aldıktan 60 dakika sonra aradaki sürede müzik dinlediklerinde kalp atım hızlarında ciddi oranda düşüş olduğu görüldü.

Hipertansiyon hastalarına klasik Türk müziği

Hastaların müzik dinlemediği durumdaysa kalp atım hızlarında ciddi bir düşüş gözlemlenmedi. Müzik dinlemenin yüksek tansiyon ilaçlarının kalp atım hızı üzerindeki etkisini arttırdığı sonucuna varıldı.

hipertansiyon tedavisi için müzik

Araştırmacıların hipotezlerinden birine göre, müzik dinlemek parasempatik sinir sistemini uyarıyor, gastrointestinal hipertansiyon tedavisi için müzik arttırıyor ve yüksek tansiyon ilacının emilimini hızlandırıyor. Bu sayede ilacın kalp atım hızı üzerindeki etkisini arttırıyor.

Elde ettikleri bulgulardan birine göre klasik müzik dinlemek kişilerin kalp atım hızını düşürüyor. Klasik müzik dinlemenin parasempatik sinir sistemini aktive hale getirdiği ve sempatik faaliyeti azalttığı gözlemlendi.

hipertansiyon tedavisi için müzik

Sempatik ve parasempatik sinir sistemleri homeostazı sağlayan otonom sinir sistemini oluşturur. Sempatik sinir sistemi kalp atışını hızlandırır, kan damarlarını büzer ve kan basıncını yükseltir. Parasempatik sinir sistemiyse dinlenme halindeyken vücudu kontrol eder, kalp atış hızını yavaşlatır, kan basıncını düşürür ve kan şekeri ve adrenalini dengeler.

Hipertansiyon tedavisinde klasik müzik

Araştırmacılar bu bulgudan yola çıkarak müzik dinlemenin kalp atım hızı değişkenliği üzerindeki etkisini yüksek kan basıncının tedavisi gibi müzik terapisinin tamamlayıcı tedavi olarak kullanıldığı durumlarda ölçtüler. Önceden yapılan araştırmalar, müzik terapisinin hipertansiyon hastalarında belirgin olumlu etkilerinin olduğunu göstermişti. Fakat, müzik dinlemenin kalp atım hızı değişkenliği için kullanılan ilaçların etkilerini ve sistolik ve diastolik kan basıncını etkileyip etkilemediği konusu belirsizdi.