Ikinci derecenin ilk aşamasının hipertansiyonu, Yüksek tansiyon - Vikipedi


Hipertansiyon ve Tedavisi

Show full item record Abstract Amaç. Bu çalışmamızda, hipertansif hastaların ailelerinde Apo E gen polimorfizmleri ve kan lipit profillerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamız iki aşamada planlandı.

yüksek tansiyonunuz varsa kolesterolü nasıl düşürürsünüz

İlk aşamada; 45 yaş altı popülasyonda CVD CardiovascularDisease gen mutasyonunu değerlendirmek için, esansiyel hipertansiyona sahip 50 kişilik olgu grubu ve aynı yaş grubu ve cinsiyette tansiyonu normal sınırlarda olan 50 kişilik kontrol grubu seçildi. Çalışmanın ikinci aşamasında, olgu grubundaki ACE gen polimorfizmi DD homozigot olan hastaların birinci derece akrabalarında 50genetik polimorfizm açısından değerlendirildi.

Sonuç olarak, hipertansiyon etiyolojisi sorgulanırken, genetik faktörler de göz önünde tutulmalıdır ve hipertansiyondan sorumlu tutulan genlerle ilgili çalışmalar yapılmalıdır.

yüksek tansiyon için bakım

Ayrıca hipertansif hastalar değerlendirilirken tüm aile bireylerinin taranması yapılarak, hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler hastalıklar açısından takip edilmelidir. Özellikle 40 yaş öncesi hipertansiyon tanısı konmuş olan hastalar ve ailesi hem genetik açıdan, hem de diğer risk faktörleri VKİ, lipid profili, sigara, alkol açısından takip edilmeli ve hayat tarzı değişikliklerinin uygulanması sağlanmalıdır.

yüksek tansiyon durumunda diuver

It is observed in studies that hypertension is a feature of familial and a variety of gene polymorphism is associated with hypertension. This study was planned in two stages.

yüksek nabız belirtileri

At the first stage; to evaluate gene mutation, in population under the age of 45 CVD CardiovascularDisease case group of 50 persons with essential hypertension and at the same age group and sex, within normal blood pressure limits ikinci derecenin ilk aşamasının hipertansiyonu a control group of 50 people was selected.

In the second stage, cases of first-degree relatives of patients with homozygous polimorfizm DD ACE gene group parents and siblings family group of 50 people, were evaluated for genetic polymorphism.

yüksek tansiyon risk grupları

The mean values of HDL was lower in the 3 groups case group, Mean LDL values were determined as As a result, while the etiology of hypertension is querying, also genetic factors should be considered in, and studies on genes and hypertension should be held responsible. In addition, hypertensive patients should be monitorized for hypertension and other cardiovascular diseases ikinci derecenin ilk aşamasının hipertansiyonu screening of all family members while they are being evaluated.

nefrojenik hipertansiyon

Especially patients with hypertension was diagnosed before the age of 40 and their families should be monitored for both genetic and other risk factors BMI, lipid profile, smoking, alcohol. Lifestyle changes which are important for hypertension prevention and control of hypertension should be employed.