Kalp görünümleri pubmed sağlık


Bu makale kişi tarafından görüntülenmiştir. Tayfun Balım Beyin Cerrahisi Uzmanı Bu makalede "koroner arter hastalıkları" olarak da adlandırılan ve "koroner kalp hastalıkları" başlığı altında gruplandırılan angina göğüs ağrısıunstable angina kararsız angina ve miyokard enfarktüsü kalp krizi ve tedavilerini farklı bir bakış açısı ile sizlere aktaracağım.

Endüstriyel tıbbın kalp görünümleri pubmed sağlık hastalıklara yaklaşımının nasıl yetersiz kaldığından da bahsedeceğim.

Kalp-damar Sistem - İnsan Anatomisi - Sağlık - Bilgipedia

Konunun ayrıntılarına geçmeden önce koroner kalp hastalıkları ve belirtilerine kısaca değinmek istiyorum; Koroner kalp hastalıkları modern yaşamın insanlara getirdiği en önemli sağlık sorunlarından bir tanesidir. Ülkemizde ve dünyada en sık görülen hastalıklar arasındadır ve ölüm nedeni olarak erişkinlerde birinci sırada yer almaktadır. Angina pectoris, unstable angina pectoris ve kalp krizinin oluşturduğu bu 3 klinik tablodan oluşan hastalık grubuna Akut Koroner Sendrom AKS adı da verilir.

Klasik angina pectoris göğüs ağrısı efor sırasında ortaya çıkan, dakika devam eden ve dinlenmekle geçen göğüs ağrısı şeklindedir. Tipik angina pectoris, göğüs kemiği sternum üzerinde baskı hissi, sol kola, sırta, çeneye ve dişlere yayılabilen ağrı ile karakterizedir.

Beta-glukan birden fazla şeker molekülünden oluşan çözünebilir bir liftir. Tahıllı gıdalarda doğal olarak bulunan bu polisakkarit; kolesterol, kan şekeri, cilt ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Bu tabloya nefes darlığı da eklenebilir. Klasik angina pectoris dışında kendini gösteren, dinlenirken ortaya çıkan, daha uzun süren ve ağrısı farklı yerleşim yerinde örneğin mide hissedilen atipik göğüs ağrısı formları da olabilmektedir.

Adım: Erşim kodunu aktif edin Redeem Code. Settings Ayarlar menüsünden My Accounts Hesabım kısmına girip her bir kullanıcı için erişim kodunu kod isteği için kutuphane ksbu.

Eğer göğüs ağrısı şiddeti ve süresi uzar, kalp krizi miyokard enfarktüsü ile sonuçlanırsa kalp kasında hücre harabiyeti meydana gelir. Günümüzde koroner kalp hastalıklarının kalbi besleyen dört büyük koroner damarda oluşan plaklar sonucunda ortaya çıktığı kabul edilmektedir.

Tedavi edilmeyen Romatoid Artrit hastalarının kalbi risk altında

Bu teoriye göre arter lümeninde kalp görünümleri pubmed sağlık içinde kolesterol birikmesi ile plaklar oluşur aterosklerozarterin içi çapı daralır ve buna bağlı olarak da kan akışı engellenir. Özellikle stresli zamanlarda egzersiz veya duygusal travma vb tıkanan arterin dağılım alanında kan dolaşımı kesintiye uğrar, bu bölgelere yeterli kan gidemez, plaklardan kopan parçalar trombus damarları tıkar ve bu damarların beslediği bölgelerde oksijenlenme azalır, bunun sonucunda da göğüs ağrısı anginaiskemi ve daha sonra kalp kasında harabiyet ile kalp krizi ortaya çıkar, hatta bu durum bazen kalp görünümleri pubmed sağlık görünümleri pubmed sağlık sonuçlanır.

Asıl sorunun koroner damar tıkanıklığı olduğu düşünülmekte, tedavi yaklaşımı da bu teoriye göre şekillenmektedir. Son 50 yılda Dünyada ve ülkemizde tıkanan damarları açmak için yüksek maliyetli bazı girişimler uygulanmaktadır. Bu pazar o kadar büyüktür ki, büyük bir endüstrinin çarkı bu hastalıklar sayesinde dönmektedir. Trilyonlarca lira tutarında kaynak ilaçlara, stent uygulamalarına ve cerrahi operasyonlara aktarılmaktadır. Kolesterolün düşürülmesi, damarların genişletilmesi SMAD hipertansiyonla sonuçlanır kalbin oksijen ihtiyacının azaltılmasına yönelik ilaçlar, darlığın veya tıkanıklığın balon anjioplasti veya stent ile açılması veya bu mümkün olmazsa koroner bypass ve greftleme CABG bu hastalıklarda uygulanan tedavi yöntemleridir.

Bütün bu yöntemler tıkanan damarları açmak üzere geliştirilmiştir. Koroner arter hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların çok ciddi yan etkileri olduğu bilinmektedir.

Bu nedenle sabit oran yerine, Global Solunum Fonksiyon İnisiyatifi GLI normları ile tanımlanmış, normalin alt sınırını LLN ve z-skorlarını kullanmak daha doğru bir yaklaşım olarak görülmektedir [ 14 ]. Ağır havayolu olanlarda, zorlu ekspiryum sırasında oluşan barotravma nedeni ile havayolları erken kapanır. Ancak, yaş ve sigara kullanımından etkilenmesi, normal aralığının geniş olması, tekrar edilebilirliğinin düşük olması gibi dezavantajları vardır. Bu nedenle günümüzde küçük havayollarını daha iyi yansıttığı gösterilmiş parametreler ve yöntemler tercih edilmektedir [ 17 ].

Yukarıda sıraladığım bütün bu tedavilerin yanı sıra hastalara düşük yağlı ve kalp görünümleri pubmed sağlık karbonhidratlı diyetler önerilmekte ve bu da sorunu daha fazla ağırlaştırmaktadır.

Uygulanan bu tedavi yöntemlerinin gerçek çözüm olmadığı ise çok açıktır. Koroner arter hastalıkları önlenemez bir biçimde hızla artmakta, yapılan araştırmalar, dev ilaç piyasası, her yıl artan sayıda stent uygulaması ve koroner bypass operasyonlarına rağmen çok sayıda insan koroner kalp hastalıkları sebebiyle yaşamını kaybetmektedir.

Bypass ameliyatları, stent ve anjiyoplasti etkinliğini karşılaştıran geniş kapsamlı bir araştırma bypass ameliyatlarının göğüs ağrısını rahatlattığını ancak kalp krizini önlemediğini ortaya koymaktadır. Bypass cerrahisinin yalnızca şiddetli ve sık göğüs ağrısı olan yüksek riskli hastalarda fayda sağladığı ifade edilmektedir. Yine aynı araştırmada balon anjiyoplasti ve stent uygulanan hastalarda ölüm veya miyokard infarktüsünün önlenemediği tespit edilmiştir 1.

Başka bir deyişle, damar tıkanıklığını tedavi etmek için kullanılan girişimsel yöntemler ile istenilen sonuçlar elde edilememektedir. Kalp kasına kan kalp görünümleri pubmed sağlık dört ana arter vardır, her biri kalbin farklı bölgesinin kan ihtiyacını sağlamaktadır. Bir örümcek ağı gibi tüm kalbi saran kollateral damarlar dört ana koroner damardan kan alabilir ve kanı kalbin bütün bölgelerine taşırlar.

Yeterli damar ağı oluştuğu takdirde dört ana koroner damardan herhangi birinde kan akımının kesilmesi halinde ihtiyaç duyulan kan bu kollateral damarlar ile diğer ana damarlardan da rahatlıkla karşılanabilir.

Koroner Kalp Hastalıkları 1.BÖLÜM

Çocukluk yaşlarından itibaren düzenli spor yapmak kollateral damarların gelişmesine katkıda bulunur. Hareketsiz insanlarda ise kollateral damar ağı gelişimi yeterli olmaz.

Koroner kalp hastalığı nasıl teşhis edilir? Tedavide kullanılan yöntemler ne kadar etkilidir? Kalp damarlarında daralma veya tıkanma olup olmadığı koroner anjiografi yapılarak teşhis edilir.

  • Yüksek tansiyon diyet numarası
  • Dergi kardiyovasküler alandaki araştırmaları, ilginç olguları, derlemeleri, ilginç görüntüleri, editöryel yorumları, editöre mektupları, haberleri, kılavuzları, yönetmelikleri ve ulusal kardiyoloji kongrelerinde sunulan bildiri özetlerini yayınlar.
  • YAZIM KURALLARI
  • Dolaşım sistemi, lenfleri dolaştıran lenfatik sistemi içerir.

Tedavide hangi yöntemin kullanılacağına koroner anjiografi sonucuna göre karar verilir. Peki, koroner anjiografi sonuçlarına ne kadar güvenebiliriz? Anjiografi sırasında koroner damarlara yüksek basınç ile boyar madde radyoopak verilir. Yüksek basınçla verilen boyar maddenin damarlarda spazma yol açtığı ve kollateral dolaşımı göstermediğini ifade eden araştırmacılar vardır. Spazm nedeniyle darlıkların gerçekte olduğundan daha fazla tespit edildiği ve darlık olmayan bölgelerde yalancı darlık görüntüleri elde edildiği öne sürülmektedir.

Dolayısıyla, koroner anjiyografilerin damardaki darlık derecesini ve kalpteki gerçek kan akışını değerlendirmede yeterli olmadığı ve hatta yanıltıcı olabileceği düşünülmektedir. Bu noktada şu soru akla gelmektedir.

kalp görünümleri pubmed sağlık

Eğer anjiografi sonuçları yanıltıcı olabiliyorsa, bu sonuçlara göre yapılan tedavilerin gerçek endikasyon ile yapıldığı kabul edilebilir mi? Bu tıkayıcı plakların büyük çoğunluğu stabil dediğimiz kararlı ve kireçli plaklardır. Pıhtı atma ihtimali düşük olan plaklar stabil plak olarak adlandırılır. Bu hastaların çoğunluğunda plaklar ilerlese bile bypass zaten zaman içinde kollateral damarlar 4 yüksek tansiyon grubu ile vücut tarafından gerçekleştirildiği ve plaklar stabil olduğu için şikayetler yoğun olmamaktadır.

Bypass operasyonları ve stent uygulamaları yıllardır bu durumdaki hastalara uygulanmakta ve gerçek endikasyon ile yapılmadığı kabul edilmektedir. Bypass operasyonları ve stentlerden gerçek anlamda fayda gören tek hasta grubu kollateral damar ağı gelişmemiş olan kritik, acil hastalardır.

Kalp Rahatsızlığı Belirtileri Nelerdir? - Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu - 8'de Sağlık

Koroner arter hastalıklarında stabil plaklardan çok stabil olmayan unstabil yumuşak, kırılgan ve pıhtı atma potansiyeline sahip plakların daha fazla sorun yarattığı ise savunulan başka bir görüştür. Unstabil plaklar aniden oluşabilen ve hızla damarları tıkayarak oksijen eksikliği yaratan, angina ve daha sonra iskemi ile sonlanan oluşumlardır.

KORONER ANJİYOGRAFİ ÜNİTESİ

Unstabil plakların enflamasyon sonucunda LDL-Kolesterol birikimi nedeniyle oluştuğunu, kolesterol düşürücü statin grubu ilaçlar ile kontrol altına alınabileceği ifade edilmektedir. Oysa unstabil plaklar da kalp krizinin gerçek nedeni değildir. Kalp krizine neden olan faktörler sonucunda ortaya çıkmaktadırlar. Başka bir deyişle neden değil bir sonuçtur. Yazımın ilerleyen bölümlerinde bu konuya açıklık getireceğim.

kalp görünümleri pubmed sağlık

Daha önce koroner anjiografilerin yanıltıcı sonuçlar verebileceğinden söz etmiştim. Yanıltıcı ve değerlendirilmesi zor olan anjiografiler yerine kalp krizi sırasında neler olduğunu en doğru olarak patolojik inceleme sonuçları gösterir.

Kalp krizi ile ölüm arasında geçen süre uzadıkça trombus görülme oranının arttığı gösterilmiştir. Bu çalışmalarda ortaya koyulan verilerin ışığında şu soruların cevaplandırılması gerektiğini düşünüyorum. Kalp krizi öncesi tromboz olmayan vakalarda kalp krizi geçirdikten hemen sonra belirgin trombozların oluştuğu patolojik incelemeler ile gösterilmiştir 7.

  1. Elsevier Complete Anatomy Veri Tabanı Deneme Erişimine Açıldı
  2. Tedavi edilmeyen Romatoid Artrit hastalarının kalbi risk altında
  3. Anjiyografi genellikle incelenen bölge ve organa göre adlandırılır.
  4. Николь невольно поежилась, вспомнив выстрелы.
  5. Turkish Thoracic Society Consensus Report: Interpretation of Spirometry - PMC

Tromboz kalp krizi sonrasında oluşuyor ise başlangıçta kalp krizine neden olan faktör nedir? Koroner arterlerin kalp krizi ile ilişkisini açıklayan mevcut teorilerin tam aksini öne süren yukarıda örnek kalp görünümleri pubmed sağlık verdiğim çalışmalara benzer daha pek çok araştırma yapılmıştır.

kalp görünümleri pubmed sağlık

Buraya kadar anlattıklarım ile ezberinizin bozulduğunu ve konunun daha ilginç bir hale geldiğinin farkındayım. Yazımın ilerleyen kısımlarında daha başka farklılıklarla da karşılaşacaksınız. Yazının devamı için 2. Kopyalanarak başka mecralarda kullanılması durumunda hukuki yollara başvurulacaktır. Kopyalanmadan sayfamıza link verilebilir.