Kalp sağlığı bilgi grafikleri. Koroner BT Anjiyografi (Sanal Anjiyo)


Kalp Çarpıntısı (Aritmi) Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Kalp Ritim Bozukluğu Kalp Ritim Bozukluğu Kalpte ritim bozukluğu, kalbin normal atışını düzenleyen elektriksel uyarıların gerektiği gibi çalışmaması sonucu kalbin çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz atması durumudur.

Ritim bozuklukları denilince akla öncelikle kalp hızının yüksek olduğu durumlar gelmektedir. Oysa sadece kalp hızının yüksek olduğu durumlarda değil düşük olduğu durumlarda da hastalar ciddi yakınmalarla doktora başvurabilmektedir.

Ritim bozuklukları, hastalarda baş dönmesi, çarpıntı, göğüs ağrısı veya bayılma gibi belirtilere neden olabilir. Kalbin hızlı attığı veya yavaş attığı ritim bozukluklarının her ikisinde hastalar benzer şikayetlerledoktora başvurmaktadır. Bazen acil serviste çekilen bir kalp grafisi ile tanı konulurken bazen ileri tetkiklerin yapılması ve daha uzun süreli hastaya takılı kalan cihazların kayıt alması tanı için gerekmektedir.

Önemli kalp sağlığı bilgi grafikleri hastanın çarpıntı geçtikten sonra değil çarpıntısı sırasında hastaneye başvurması ve kalp grafisinin çekilmesidir. Bu klinik açıdan hekime yol gösterici olur.

Genetik nedenler ailede ateroskleroza yatkınlık olması Belirtiler: Göğüs ağrısı: Göğüs kafesinde hissedilen ağrı sanki göğüs kafesine biri oturmuş hissi veren baskı yapıcı tarzda künt bir ağrıdır. Hareketle, nefes alıp vermekle ağrıda değişiklik olmaz. Sol kola, omuzlara, boyuna ve çeneye yayılabilir.

Hastanın belirtilerinin kalp grafisi ile ilişkisi tanı koymada veya tanıdan uzaklaşmada önemli role sahiptir. Tanı konulduktan sonra kimi ritim bozuklukları için çeşitli manevralar tedavinin birinci basamağı iken, çoğunlukla ilaç tedavisi damardan veya ağızdan gerekmektedir. İlaç tedavisi ile kontrol altına alınamayan çarpıntıları ise ön tanıya bağlı olarak elektrofizyolojik çalışma ile tanılarının kesinleştirilmesi ve aynı seansta yakma veya soğutma gibi yöntemlerle kalpteki kısa devreye neden olan bölgelerin ortadan kaldırılması veya kalple ilişkisinin kesilmesi sağlanmaktadır.

Kalp Krizi

Bu tip tedavilerin ise uzman ellerde yapılması yan etki olasılığının ve tekrarlama olasılığının azaltılması açısından önemlidir. Merkezimizde bu tür ritim bozukluklarıyla ilgili çalışma yapılmakta olup, hastalarımıza gerektiği zaman en iyi tedavi seçeneğini sunmaya devam edeceğiz Acil durumlarda hastanın bilincinin olmadığı durumlarda kalp masajı ile beraber şok cihazıyla ritmin geri çevrilmesi ile tedavi sağlanabilir.

Hasta hayata döndürüldükten sonra altta yatan sebeplerin araştırılması gerekmektedir.

kalp sağlığı bilgi grafikleri

Bunun için; Elektrokardiyografinin yanında ileri tetkik olarak ekokardiyografi, 24 saatlik holter monitörizasyonu, koroner anjiyografi veya elektrofizyolojik çalışma planlanabilir. Çarpıntı sırasında göğüs ağrısı, ani tansiyon düşüşü, baş dönmesi veya bayılır gibi olma şikayetleri olabilir.

kalp sağlığı bilgi grafikleri

Bu tür ritim bozuklukları kalpte yüksek hıza neden olurlar, hız ne kadar yüksekse hastada o kadar endişeli olur ve çarpıntının bir kez daha tekrarlayacağından veya ölüme neden olacağından endişe eder. Halbuki bu durum kalp durmasına neden olmaz, çoğunlukla iyi seyrederler.

iPhone’daki Sağlık’ta verilerinizi görüntüleme

Tanıda çarpıntı sırasında çekilen kalp grafisinin önemi büyüktür. Derin nefes alıp ıkınma, derin öksürme, boyun damarına yapılacak kısa süreli masaj ile bu çarpıntılar sonlandırılabilir.

kalp sağlığı bilgi grafikleri

Bunların fayda etmediği durumlarda ilaç tedavisi ikinci seçenektir. Acil serviste damar yolundan yapılan ilaçlarla normal ritim sağlandıktan sonra atak sıklığını azaltmak için ağızdan tedaviler başlanabilir. Hasta bu tedaviler başlandıktan sonra mutlaka bir kardiyoloji uzmanına kontrole gitmeli, yapılacak ek tetkikler ile altta yatan hastalığın tanı alması ve zaman geçmeden tedavisine başlanması önemlidir.

EKG NASIL OKUNUR ? TEMEL EKG OKUMAYI ÖĞRENMEK VE KOLAYCA OKUMAK İÇİN İPUÇLARI

Elektrofizyolojik çalışma, kalpteki kısa devrenin nerede olduğunu bulma amaçlı yapılan, lokal anestezi eşliğinde, çoğunlukla kasık ve boyun toplar damarlarına konulan kateterler ve kalbe iletilen özel teller yardımıyla özel bir bilgisayar sistemi kullanılarak yapılan bir testtir. Bu çalışma ile hastanın kalp sağlığı bilgi grafikleri çarpıntının laboratuar koşullarında tekrarlanması, bu çarpıntının nereden kaynaklandığının gösterilmesi amaçlanır.

Tanıdan emin olunduktan sonra hastanın çarpıntısına neden olan kısa devreler radyofrekans kullanılarak ısı enerjisi ile yakılmakta ve ritim bozukluğunun tedavi edilmesi sağlanmaktadır.

  • Yüksek tansiyon ve sensörinöral işitme kaybı
  • Kardiyoloji Nedir?
  • Kalp pili Aort damarında genişleme aort anevrizması Ritim bozuklukları erken atrial ya da ventrüküler atımlar, atrial fibrilasyon, ventriküler taşikardi, paroksismal supraventriküler taşikardi, dal blokları, Brugada ve Wolff Parkinson White Sendromu.
  • EKG, EKO, EFOR, Ritim Holter, Tansiyon Holter | Koru Hastaneleri
  • Koroner BT Anjiyografi (Sanal Anjiyo)

Neredeyse yüzde yüze yakın kür sağlayan bu tedavi bazı hastalarda ilaç tedavisinden önce ilk seçenek olarak uygulanabilmektedir.

Hastanemizde yıllardır deneyimli hocalarımızca yapılmakta olan bu tedavi yönteminden sonra hastanın ilaç kullanmasına gerek kalmaz ve hayatına kaldığı yerden devam edebilir.

Kalp Grafisi İşlemleri Nasıl Çekilir ve Neden Kaynaklı Uygulama Yapılır?

Genç hastalarda görüldüğünde de benzer belirtilere neden olabilmekte ve yaşam kalitesini önemli derecede bozabilmektedir. Bu ritim bozukluğu bir öncekine göre daha farklı bir öneme sahiptir.

  • 40 yaşında bir erkekte hipertansiyon
  • Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.
  • EKG Sonucu Bir EKG yani elektrokardiyogram devamlı bir şerit grafiği şeklinde kalpteki elektrik akımını kaydeden bir elektrokardiyograf ile üretilen bir grafik tipidir.
  • Check-up neden gereklidir? | Anadolu Sağlık Merkezi
  • Kalp Krizi Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri | Acıbadem

Çoğunlukla ileri yaşta görülen bu ritim bozukluğunda kalbin kulakçık kısmında pıhtı oluşup vücudun değişik organlarına en sık olarak da beyne pıhtı atması söz konusu olabilmektedir. Hastanın herhangi bir uzvunda güçsüzlük veya hiç oynatılamama, bilinç kaybı, konuşma bozukluğu, dilde peltekleşme gibi belirtilerle kendini belli eden bu durumu engellemek amacıyla diğer ritim bozukluklarından farklı olarak tedavilerinde kan sulandırıcı tedavisi de almaları gerekmektedir.

Bu tür hastalar yakın kardiyoloji kontrolünde olması gereken hastalardır. Kullandıkları ilaçların kanı inceltmesi nedeniyle kanatıcı özellikleri kalp sağlığı bilgi grafikleri bulunduğundan doktorunun çağıracağı belirli sürelerde mutlaka kontrollere gelinmelidir.

Sağlık Rehberi

Hastaların çarpıntısının arttığı dönemlerde yol yürümede sıkıntı, çarpıntı ve nefes darlığı gibi belirtiler oluşabilmektedir. Başlanacak tedavi iki unsuru hedefler; 1- hastanın ritim bozukluğu uzun süredir mevcut değilse hastayı normal ritmine döndürüp normal ritimde takip etmek, 2-Hastadaki ritim bozukluğu uzun zamandır var ise ritim bozukluğunun kalıcı olduğuna kanaat getirip kalp hızını kontrol altına almaktır. Her ihtimalde de hastanın özel puanlama sistemlerinde risk profili çıkartılıp, inme açısından riski yüksekse kan sulandırıcı tedavi verilmesi gerekmektedir.

Kalp hastalıklarının en önemli nedeni, kalbi besleyen kan damarlarının damar sertliği olarak bilinen plaklarla tıkanmasıdır. Kalp damarlarının plaklarla tıkanması sonucu kalp kasına yeterli kan gidememekte ve kalp krizi denilen kalp kasının oksijensiz kalıp ölmesine neden olmaktadır.

Hastanın çarpıntıları sıklaştığında çoğunlukla ritim bozukluğunun hızı kontrol altında değildir, kalp gereğinden fazla çalışıyordur,bu tür durumda mutlaka ilaç tedavisinin düzenlenmesi bazen de ilaç değişikliği yapılması gerekmektedir. Bu tür işlemlerin yan etkilerinden korunmak amacıyla işlemlerin deneyimli ellerde yapılması önem taşımaktadır. Bu ritim bozukluğu daha çok kalpteki yapısal bir bozuklukla beraberdir. Hasta, ya daha önceden bir kalp krizi geçirmiş ve kalpte bir kısım doku ölmüştür ki bu hastalarda sıklıkla kalp yetersizliği de görülmektedir, ya da doğuştan gelen veya genetik bir takım kalple ilişkili hastalığı mevcuttur.

kalp sağlığı bilgi grafikleri

Hastada yine benzer şikayetlerle birlikte bayılma veya ani kalp ölümü görülebilir. Bu tür durumlarda hasta acil servise ne kadar erken getirilirse hayatta kalma şansı o kadar artar. Hastada altta yatan neden tedavi edildikten sonra da risk devam ediyorsa, ritim bozukluğunu önleyici tedavi de dahil olmak üzere çeşitli ilaç tedavileri verilmektedir.

kalp sağlığı bilgi grafikleri