Kalp sağlığı için şarap dozu, Sağlıkta Buluşma Noktanız


Sindirim sistemi[ değiştir kaynağı değiştir ] Alkolün antibakteriyel doğası, Helicobacter pylori bakterisinin gastrit ve peptik ülserlerle enfeksiyon kalp sağlığı için şarap dozu azaltabilir.

kalp sağlığı için şarap dozu

Gastrit ve peptik ülserler ile ilişkili olan Helicobacter pylori bakterisinden enfeksiyon riski orta derecede alkol tüketimi ile daha az görünmektedir. Şarap diğer alkollü içecekler gibi baş ağrısına yol açabilen dehidrasyonu destekleyen bir idrar söktürücüdür genellikle akşamdan kalma vakalarında olduğu gibi [12] ve ölçülü tüketilmelidir. Psikolojik ve sosyal[ değiştir kaynağı değiştir ] Danimarka'daki epidemiyolojik araştırmalar bir dizi psikolojik sağlık yararının şarap içmeyle ilişkili olduğunu gösterir.

Bu fikri deneyen bir çalışmada Mortensen ve ark. Analiz daha sonra bira içenlerden, şarap içenlerden ve sonra içip içmeyenlerden oluşan gruplara ayrıldı.

kalp sağlığı için şarap dozu

Sonuçlar şarap içen erkekler ve kadınlar için daha yüksek ebeveyn sosyal statüsü, ebeveyn eğitimi ve deneklerin sosyal durumuyla ilişkili olduğunu gösterdi. Deneklere bir IQ testi yapıldığında, şarap içenler muadilleri bira içenlere göre sürekli olarak daha yüksek IQ puanları aldılar.

Şarap ve bira içenler arasındaki ortalama IQ farkı 18 puandı. Psikolojik işleyiş, kişilik ve diğer sağlıkla ilgili davranışlarla ilgili olarak çalışma, şarap içenlerin en uygun seviyelerde çalışırken bira içenlerin optimum seviyelerin altında çalıştıklarını buldu.

Bir kadeh alkol KALBE DOST

Bu sosyal ve psikolojik faktörler aynı zamanda sağlık sonuçlarıyla da ilişkili olduğundan şarabın görünen sağlık yararlarının en azından bazıları için makul bir açıklamayı temsil eder. Krombakırdemirmanganeznikelvanadyum ve çinko içeren metal iyonları diğer bitki bazlı içeceklerde de bulunmasına rağmen örnek şarap tüm metal iyonları özellikle vanadyum için önemli miktarda daha çok bulundu.

ABD'deki Çevre Koruma Ajansı tarafından geliştirilen ve esasen deniz ürünlerini incelemek için kullanılan 1'den az THQ endişe oluşturmazken, örneğin THQ'ları 1 ile 5 arasında olarak hesaplanan balıklardaki cıva seviyesi endişe kaynağıdır.

  • Peki, bu kadar yararlıysa herkese tavsiye edilebilir mi?
  • Fransız Paradoksu: Resveratrol, "Gençlik Şarabı"nın Sırrı Olabilir Mi? - Evrim Ağacı

Ancak analiz ettikleri kırmızı şaraptaki metal iyonları için "birleşik THQ değerleri" 'e kadar çıkmıştır. Bazı yayınlar, tanımlanabilir şarapların ve üzüm çeşitlerinin, belirli üreticilerin ve hatta şarap bölgelerinin olmamasının, şarap seçiminde güvenilmemesi gereken yanıltıcı genellemeler sağladığına işaret etti. Kanada Ontario Likör Kontrol Kurulu'nun LCBO kalite denetçisi George Solas rapor edilen ağır metal kirliliği seviyelerinin test edilen rezervuarlardaki içme suyu için izin verilen seviyeler içinde olduğunu iddia etti.

Please wait while your request is being verified...

Bu kurumlar, bunların fizyolojik antioksidan rollerini doğrulamada yeterince anlaşılmamış bileşikler olarak tanımladılar. İnsanlarda kanıtlanmamış olan olası sağlık yararları [13] hem medyada hem de tıbbi araştırma topluluğunda büyük ilgi gördü.

KlonlarkökgövdeVitis türleri ve iklim koşullarındaki farklılıklar resveratrol üretimini etkileyebilir. Ayrıca resveratrol asmalardaki mantar veya üzüm hastalık saldırısına karşı savunma mekanizmasının parçası olduğu için, mantar enfeksiyonu ve üzüm hastalıklarına maruz kalma derecesinin de bir rol oynadığı görülmektedir. Şaraplık kalp sağlığı için şarap dozu en çok resveratrol konsantrasyonu zamanla filoksera gibi Kuzey Amerika üzüm hastalıklarına maruz kalarak uyum sağlayan Muscadinia ailesindedir.

kalp sağlığı için şarap dozu

Burgundian Pinot ailesinden türetilen Avrupalı Vitis vinifera üzümleri arasında Bordeaux Cabernet ailesinden elde edilen üzümlerin daha çok miktarda resveratrole sahip olma eğilimi vardır.

Oregon ve New York gibi üzüm hastalıklarına ve mantar saldırılarına daha yatkın, daha soğuk ve nemli iklimli şarap bölgeleri, Kaliforniya ve Avustralya gibi daha sıcak ve kuru iklimlere göre daha çok resveratrol konsantrasyonlu üzüm üretmeye eğilimlidir.

Günde bir bira içmek 'sağlığa zararlı değil'

Fermantasyon boyunca mayanın bazı suşlarının kullanımı gibi diğer şarapçılık teknikleri ya da malolaktik fermantasyon sırasında laktik asit bakterileri sonuçta yapılan şaraplarda kalan resveratrol miktarı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilirler. Benzer şekilde şarabın berraklaştırılması ve stabilizasyonu sırasında belirli inceltici ajanların kullanılması bazı resveratrol moleküllerinin şarabını soyabilir. TTB şaraphaneye ön onay vererek bu tür bilgileri etiketlerinde kullanan ilk şirket oldu.

Kırmızı şarabın rengi ne kadar koyu olursa o kadar fazla antosiyanin vardır. Tıpta şarabın tarihi[ değiştir kaynağı değiştir ] İlk tıp din ve doğaüstü ile yakından bağlantılıydı, ilk uygulayıcılar genellikle rahipler ve sihirbazlardı.

Tıp gündemini siz okuyucuları için yakından izleyen yazarınız bu gelişmeyi de sizlere ulaştırmaktan geri kalamazdı. Ne de olsa şarap hakkında son iki yıldır yürütülen araştırmalar gün gelip gerçekleri açığa çıkaracaktı. Günlük yaşamınızda köklü değişiklikler oluşturabileceğine inandığımız verileri anlatacağız bu hafta. Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan kırmızı şarap, tarihi yıl öncelere kadar uzanan ve sosyo-kültürel bir motif olarak dünya sanat geçmişinde önemli yeri olan bir içecek. Sağlık yönünden anlamı ise nispeten yakın tarihlerde keşfedilmiş.

Şarabın ritüel ile yakın ilişkisi, onu bu erken tıbbi uygulamalar için mantıklı bir araç yaptı. Mısır'dan MÖ yılına kadar uzanan Sümer ve papirüs tabletleri, şarabı belgelenmiş en eski insan yapımı ilaç yapan şarap bazlı ilaç tariflerini içerir.

kalp hastalıkları

De medicina Yunanlar tıbba daha sistematik bir yaklaşım getirdiklerinde şarap önemli rolünü korudu. Yunan doktor Hipokrat şarabı sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak gördü ve şarabın yaralar için bir dezenfektan ve hasta tarafından tüketilmesi için diğer ilaçları karıştırma ortamı olarak kullanılmasını savundu.

Ayrıca ishal ve uyuşukluktan doğum sırasında ağrıya kadar çeşitli rahatsızlıkların tedavisi olarak şarabı reçeteye yazdı. Romalı ansiklopedist Aulus Cornelius Celsus 1. Küçük Asya'daki gladyatörleri tedavi ederken Romalı hekim Galen şarabı her türlü yara için bir dezenfektan olarak kullanıyordu ve hatta vücuda geri sokmazdan önce açıktaki bağırsakları ıslatmıştı. Gladyatörlerle geçirdiği dört yıl boyunca kendisinden önceki doktorun gözetiminde altmış ölümle karşılaştırıldığında sadece beş ölüm meydana geldi.

Yeni araştırma: Az miktarda içki içmek, kalp hastalarını koruyabilir

Yahudi Talmud şarabın "tüm ilaçların en önde gelenidir: şarabın eksik olduğu her yerde ilaçlar gerekli hale gelir. İslamda Kuran tüm alkoller üzerinde kısıtlamalar içerirken MS Orta Çağ'da Katolik manastırları da tıbbi tedaviler için düzenli olarak şarap kullanıyordu. Şarap hastalığın yayılmasını kontrol etmek için 'deki Hamburg kolera salgını kadar geç bir tarihte suyu sterilize etmek için kullanılıyordu.

Bununla birlikte Denge hareketi, sonunda tıp kurumu tarafından bir hastalık olarak tanımlanan alkolizm hastalıklarını öne sürerek hız kazanmaya başladı.

Alkol tüketiminin uzun ve kısa vadeli etkileri üzerine yapılan araştırmalar, tıp camiasında pek çok kişinin şarabın tıp ve diyetteki rolünü yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Bazı bölgelerde şarap, eczanelerde yasal olarak satılan " tedavi edici şaraplar" için Birleşik Devletler'deki yasaktan muaf gibi sınırlı bir rolü sürdürebildi.

Bu şaraplar sözde tıbbi faydaları için pazarlandı ancak bazı şarap imalathaneleri bu önlemi eğlence amaçlı tüketim kalp sağlığı için şarap dozu büyük miktarlarda şarap satmak için bir boşluk olarak kullandı.

Fransız Paradoksu: Resveratrol, "Gençlik Şarabı"nın Sırrı Olabilir Mi?

Buna cevaben Amerika Birleşik Devletleri hükümeti üreticilerin belirli bir dozaj seviyesinin tüketiminin üzerinde kusmaya neden olacak bir emetik katkı maddesi eklemelerini zorunlu kılan bir talimat verdi.

Çalışmalar hamile anneler arasında alkol tüketimi ile fetal alkol sendromu olarak bilinen durumdaki zihinsel gerilik ve fiziksel anormallikler riskinin artması arasında bağlantı olduğunu gösterdi ve birçok ülkede alkol ambalajı uyarı mesajlarının kullanılmasına yol açtı.

Bu " Fransız paradoksuna " katkıda bulunan olası faktör düzenli kırmızı şarap tüketimidir. Yayın aynı zamanda çok yağ ve süt ürünleri içeren ancak yüksek oranda kalp hastalığı kalp sağlığı için şarap dozu Amerikan ve İngiliz diyetlerine paralellik gösterdi.

Şarabın sağlığa etkileri

Yayında Renaud tarafından önerilen teorilerden biri, ılımlı kırmızı şarap tüketiminin Fransızlar için risk azaltıcı faktör olduğu ve şarabın henüz üzerinde çalışılmamış daha olumlu sağlık yararları olabileceğiydi. Yönergelerin baskısı "şarabın sağlığa hiçbir net yararı yoktur" şeklinde kapsamlı bir beyan içeriyordu. Araştırma perspektifinden bilim adamları, alkol tüketimini çeşitli içecek sınıfları şarap, bira ve alkollü içkiler arasında ayırt etmeye başladı.

Bu ayrım, araştırmaların yalnızca alkolün varlığından ayrı olarak, şarabın potansiyel olarak olumlu tıbbi faydalarını vurgulamasına izin verdi ancak bu çalışmalar giderek daha fazla sorgulanmaya başladı.

Nutrition Reviews. Kasım PMID

kalp sağlığı için şarap dozu