Kalp sağlığı tarama cihazları, Kalbin Enerjisi Kalp Pilleri


Kalp pili biter mi?

Beni Arayın

Ömrü ne kadardır? Bittiği nasıl anlaşılır? Değiştirilebilir mi?

Kalp pilleri hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır? Kalp birçok organdan farklı olarak elektriksel uyarı oluşturma ve iletme özelliğine sahip bir organdır ve kendine has bir elektrik sistemi vardır Resim 1. Bu ve benzeri kalp ileti sistemi problemlerinin tedavisinde kalp pilleri kullanılabilmektedir.

Kalp elektrik sistemi ile ilgili hastalıklar her zaman nabızda aşırı yavaşlamaya neden olmayıp bazen de nabızda kalp sağlığı tarama cihazları hızlanmalara neden olabilmektedir. Bu tip cihazlar kalpte hayati risk oluşturabilecek bir ritim bozukluğu meydana geldiğinde, özel manevralarla veya şok tedavisi ile ritmi düzeltebilmekte ve hayat kurtarabilmektedir.

Kalp yetmezliği olan hastalarımızın önemli bir kısmında kalp kasılma fonksiyonlarındaki bozukluklara kalbin karıncığındaki elektriksel iletim sistemi problemleri Sol dal bloğu, intra-ventriküler ileti gecikmesi, vb.

Sizinle iletişime geçmemiz için lütfen formu doldurun.

Bu hastalarda kalbin iki karıncığının birbiri ile uyumlu eş zamanlı kasılması bozulmaktadır. Bu durumu düzeltebilen ve ilave olarak şok verebilme özelliği de olabilen özel kalp pilleri Kardiyak re-senkronizasyon tedavisi: CRT- D ve CRT —P hem hastaların şikayetlerinin hem de hayati risklerinin azaltılması amacıyla takılabilmektedir.

Kalp pili nedir? Farklı tipleri var mı?

Kalp hastalıkları nasıl teşhis edilir?

Kalp pilleri temel olarak 2 kısımdan oluşur. Bunlar; jeneratör ve elektrottur lead. Pilin özelliğine göre bir veya daha fazla elektrod takmak gerekebilir.

Kalp krizi riskini gösteren cihaz Kalp krizi riskini gösteren cihaz Çok sıralı dedektörlü bilgisayarlı tomografi BT cihazı ile kalp-damar hastalıkları erken dönemde saptanarak kalp krizine bağlı ölümler azaltılabiliyor. Abone ol Haberler Gürsel Savcı, UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalında kurulan ''Çok sıralı dedektörlü bilgisayarlı tomografi BT cihazının, kalp-damar hastalıklarının erken teşhisinde büyük kolaylıklar sunduğunu belirtti. Savcı, koldaki toplardamardan kontrast madde verildikten sonra dönen bir tüpün, her dönüşünde kesit elde etmesiyle oluşan görüntüleme işleminin 7 saniyede tamamlandığına işaret ederek, alınan görüntülerin ayrıntılı biçimde incelenmesiyle en küçük damar hastalıklarını bile başarıyla saptadıklarını vurguladı. Ailesinde şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve kolesterol seviyesinde artış hikâyesi bulunan, ''orta derecede'' kalp krizi riski taşıyan kişilerin bu cihazla kalp krizi risklerini öğrenebildiklerini belirten Savcı, şu bilgileri verdi: ''Departmanımıza kurulan BT cihazı, ülkemizdeki en gelişmiş cihazdan birisidir ve Bursa'daki en gelişmiş cihaz durumundadır.

Jeneratör: Enerji üreten bir pil ve pilin çalışmasını düzenleyen devrenin ve elektrodların bağlantı bölgesinin kapalı bir kutu içinde birleştirildiği cihazdır.

Elektrod: Kalp pili ile kalp arasındaki etkileşimi sağlayan bir kablodur. Kalp pillerini temel olarak 6 farklı grupta toplayabiliriz. Yaklaşık olarak elektrod kalınlıkları mm olup uzunlukları cm arasında değişmektedir. Kalp pili yüksek tansiyona göre büyüklükleri marka ve modele göre değişmekle birlikte yaklaşık x cm boyutlarında ve gr arasında değişmektedir.

ICD cihaz büyüklükleri marka ve modele göre değişmekle birlikte yaklaşık cc ve gr arasında değişmektedir. Özel durumlar dışında 3 elektrotludurlar.

Bu cihazların normal ICD cihazlarından farkı ise elektrodunun toplardamar aracılığı ile kalp karıncığı yerine cilt altına yerleştirilmesi, kalp veya damar içinde cihazın herhangi bir parçasının olmamasıdır. Kalp sağlığı tarama cihazları pili nasıl takılır? Geçici kalp pilleri takılması işlemi: Steril koşullar altında yani; mikroplardan arındırılmış, özel örtü ve temizleme solüsyonları kullanılarak skopik görüntüleme bir çeşit sürekli görüntü almaya ve pil elektrodunun ilerlemesini izlemeye izin veren röntgen cihazı sayesinde elde edilen görüntüleme yardımıyla yapılır.

Büyük bir toplardamar aracılığıyla kalbin içine bir elektrod yerleştirilmesi ve bu elektrodun jeneratöre bağlanarak hastaya uygun ayarların yapılması işlemidir. Sıklıkla kasık bölgesindeki bir toplardamar olan femoral ven, omuz bölgesinde yer alan bir toplardamar olan subklavyen ven ve boyun bölgesinde yer alan bir toplardamar olan juguler ven aracılığıyla takılır. Kalp pilleri skopik görüntüleme olanaklarının bulunduğu, sterilizasyon koşullarının sağlandığı, özelleşmiş alanlarda kateter laboratuvarı, ameliyathane gibi sıklıkla lokal anestezi altında hafif sedasyon uygulanarak operasyon bölgesi uyuşturularak takılır.

Hastanın kalp pili takılacak vücut bölgesi olan göğüs duvarının köprücük kemiğinin cm altında omuza doğru olan bölgesi, özel solüsyonlarla temizlendikten ve örtüldükten sonra yaklaşık cm uzunluğunda bir kesi yapılıp bu bölgeye kalp pili jeneratörü yerleştirilir.

İleri ekokardiyografi ile 4 boyutlu görüntüleme

Elektrod veya elektrodlar koldan gelip kalbe giden toplardamar olan subklavyen vene bir iğne aracılığıyla girilerek bu damar aracılığı ile kalbin ilgili odacığı veya odacıklarına yerleştirilir. Daha sonra elektrod lar jeneratöre bağlanır ve dokular kapatılarak kalp pili takılması işlemi sonlandırılır. Kalp pili yerleştirme işleminin riskleri nelerdir?

Kalp pili takılması işleminin hayati riski çok düşüktür. Pilin takıldığı bölgedeki yara iyileşmesi, ilk günde büyük oranda tamamlanır. Ancak tam iyileşme için sıklıkla 1 — 2 ay süre gereklidir. Estetik dikiş sonrası kesi bölgesine 6 adet ince bant yapıştırılmakta ve üzeri kapatılmaktadır.

Sağlık Rehberi

Estetik dikiş yapılan hastalarımızda kesi bölgesini kapatan steril pansuman 2 gün sonra; dokuyu yapıştıran ince bantlar ise gün sonra hasta tarafından çıkarılır ve hasta, operasyon sonrası 5. Estetik dikiş atılan hastalarımızın, kesi yerine pansuman yapmasına veya hastaneye gelmesine gerek yoktur.

Normal dikiş ile kesi bölgesi kapatılan hastalarda ise aşağıdaki uygulamalar geçerlidir. Operasyonu yapan hekimin önerisine göre her gün veya sadece ilk gün boyunca pansuman yapılabilir. Pansuman yapılırken dikiş bölgesinin antiseptik bir solüsyonla silinmesi ve sonrasında steril bezle kapatılması yeterlidir.

Kalbinizi gözlemleyen cihazlar

Doktorunuzun tavsiyesine göre dikişler gün sonra alınır. Dikişler alınıncaya kadar dikiş bölgesi ıslatılmamak kaydıyla, dikişler alındıktan sonra da pil bölgesi sadece elle sabunla yıkanarak banyo yapılabilir. Kalp pilinin takıldığı bölgedeki kol hareketlerinde, takılma işlemi sonrası ilk ayda bazı kısıtlanmalar istenir ve bu kısıtlanmalar, 2 aydan sonra gerekli değildir.

Pil kalp sağlığı tarama cihazları olan taraftaki kol, 90 dereceden fazla yana açılmamalıdır. Pil takılmış olan taraftaki kol ile ağırlık taşınmamalıdır. Pil takılmış olan tarafın üzerine yatılmamalıdır.

Diğer kol kullanımlarla ilgili pil takılmış olan kolda ek herhangi bir kısıtlanmaya gidilmesine genellikle gerek yoktur. Kalp pili olan hasta, rutin durumlarda ne zaman — kalp sağlığı tarama cihazları sıklıkla kontrole gelmelidir? Hasta, kalp pili kartını mutlaka yanında taşımalıdır. Kalp pili olan hastaların rutin takip sıklığı, pilin takılma zamanı ve pilin özelliği her hastada farklılık göstermektedir. Genellikle pil kalp sağlığı tarama cihazları sonra 1 buçuk ayda ay arasında ilk kontrol yapılır.

Sonraki takipler genellikle 6 ayda bir olmaktadır. Takipler, hasta ve pilin özelliğine göre ay arası da değişebilir. Pil ömrünün azaldığı dönemlerde takip sıklığı artırılır ve ayda bir yapılabilir.