Metabolik sendrom ve hipertansiyon, Metabolik Sendrom Nedir?


Metabolik Sendrom Nedir?

Please wait while your request is being verified...

Her biri ciddi sağlık sorunu olan aşağıdaki 5 durumdan en az 3 tanesinin bir arada bulunmasına metabolik sendrom denir. İç organ yağlanması ve kalp hastalığı riski açısından göbek etrafında birikmiş yağlar vücudun başka yerlerinde birikmiş olanlara göre çok daha tehlikelidir. Trigliserit yüksekliği damar sertliği ve şeker riskini artırır.

Metabolik sendrom ile insülin direnci arasında çok yakın bir ilişki vardır.

İnsülin direnci, kalp sağlığını tehdit eden ve tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunudur. Metabolik sendrom hangi hastalıkların riskini artırır? Metabolik sendrom kalp damar hastalıkları ve şeker hastalığı riskini artırır.

doğuştan kalp hastalığı sağlık reformu sağlık sorunları obezite kalp neden olur

Söz konusu kalp damar hastalıkları; kalp krizi, kalp yetersizliği, aritmiler ritim bozukluklarıani ölüm ve felçtir inme. Metabolik sendromu olanlarda kalp hastalığı gelişme riski, olmayanlara göre 2 kat daha fazladır.

serbest dalıştan kaynaklanan hipertansiyon yüksek tansiyon ve zararlı etkileri

Metabolik sendrom ve hipertansiyon sendromu olanlarda şeker hastalığı gelişme riski, olmayanlara göre 5 kat daha fazladır. Ayrıca demans, astım, reflü hastalığı, safra taşı, uyku apne sendromu, polikistik over sendromu ve karaciğer yağlanması ile birlikte görülebilir.

yüksek tansiyon nasıl başlar yüksek tansiyonun tehlikeli belirtileri

Metabolik sendromunuz olduğunu nasıl anlarsınız? Metabolik sendromun belirtisi yoktur ve herhangi bir yakınmaya neden olmaz. Çoğu zaman artmış vücut ağırlığı ilk göze çarpan işaret olabilir. Bel çevresinin belirli bir ölçüden geniş olması abdominal obezite metabolik sendrom yatkınlığını artıran en yaygın bulgudur. Abdominal obezite metabolik sendromun 5 tanı kriterinden birisidir.

Metabolik sendrom nedir?

Bunun dışında kan basıncı yüksekliği hipertansiyontrigliserit serbest kan yağları yüksekliği, iyi huylu HDL kolesterol düşüklüğü veya hafifçe yüksek kan şekeri düzeyi ancak muayene veya tıbbi tetkiklerle anlaşılabilir. Bu yüzden vücut kilonuza ve bel çevrenize dikkat metabolik sendrom ve hipertansiyon en pratik ve yararlı davranıştır.

sigara hakkında sağlık gerçekleri yüksek tansiyon durumunda sakatlık 2

Ayrıca hipertansiyon belirti veren bir hastalık olmadığından düzenli olarak kan basıncınızı ölçmenizde yarar vardır. Metabolik sendrom riski kimlerde yüksektir? Metabolik sendrom fazla kilolu olan, az hareket eden, sağlıksız beslenen kişilerde daha sıktır. Ayrıca ailesinde şeker hastalığı ve yüksek tansiyon öyküsü olanlarda metabolik sendrom riski daha fazladır.

OUAS, hastalarda kardiyovasküler morbidite ve mortalite artışı ile ilişkilidir. Yapılan çalışmalarda OUAS, kardiyovasküler risk faktörleri ve metabolik sendrom bileşenlerinin yakın ilişkide oldukları gösterilmiştir. Biz de çalışmamızda uyku kliniğine başvuran, uyku apnesi ön tanısı ile polisomnografi planlanan hastalarda, metabolik sendrom kriterlerinin ön tanıyı desteklemede kullanılıp kullanılamayacağını belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya uyku kliniğine başvuran, uyku apnesi ön tanısı ile polisomnografi yapılan 99 kadın, erkek toplam hasta alındı.

Ülkemizde yapılan çalışmalar toplumumuzun giderek şişmanladığını; abdominal obezitenin ve metabolik sendrom riskinin özellikle genç-orta yaş kadınlarda hızla arttığını ortaya koymaktadır.

Metabolik sendroma karşı ne yapmalısınız?

Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir.

Metabolik sendromu oluşturan risk faktörleri birbirleri ile yakın ilişkilidir. Bu nedenle tedaviyi bir bütün olarak ele almak gereklidir. Uygun kiloda olduğunuzdan emin olun.

"Metabolik sendromda çocukta hipertansiyon ve diyabet gelişiyor"

Sağlıklı kiloda değilseniz bir an önce kilo verin ve uygun kiloda kalmaya özen gösterin. Verdiğiniz her 10 kg ile kan basıncınız 10 mmHg aşağıya inecektir.

Haftada en az üç gün, her defasında en az 30 dakika tempolu ve düzenli hareket içeren egzersiz yapın. Tuz tüketiminizi azaltın.

Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi

Bel çevrenizi takip edin. Unutmayın; bel çevreniz sadece estetik değil aynı zamanda sağlık ölçünüzdür. Kan basıncınızı düzenli ölçtürün.

Risk Faktörleri Yaş: Yaş artması.

Hipertansiyon hemen her zaman sinsi bir hastalıktır. Tedavi için geç kalmayın.

Metabolik Sendrom Nedir?

Metabolik sendrom veya bu sendromu oluşturan her bir risk faktörü çoğu zaman tıbbi tedavi gerektirir. Özellikle ailenizde kalp hastalığı veya şeker hastalığı öyküsü varsa geç kalmayın.

Diğer Bloglar.