Metoprolol kalp sağlığını destekler


Betaloc hipertansiyon tedavisinde etkili midir?

Eozinofilik immün disfonksiyonun yol açtığı inflamatuvar hastalıklarla yaşayan kişiler için karşılanmamış ihtiyaçları ele almayı amaçlıyoruz Eozinofilik immün disfonksiyonun anlaşılmasını amaçlıyoruz Solunum alanında 50 yıllık bir mirası temel alan ve ortak mekanizmalara ilişkin bilimsel gelişmeleri ve solunum hastalıklarından immünoloji kaynaklı hastalık alanlarına kadar altta yatan hastalık etmenlerini araştıran AstraZeneca, eozinofillerin potansiyel olarak yıkıcı çeşitli inflamatuvar hastalıklarda önemli efektör hücreler olarak rolünü daha iyi anlamak için çalışmalara devam etmektedir.

Bu eozinofilik hastalıkların bazılarında onaylanmış tedavi seçenekleri kısıtlıdır veya yoktur; bu durum yenilikçi ilaçlara yönelik önemli bir karşılanmamış ihtiyaç oluşturmaktadır.

  1. KY Bülteni - Kalp yetersizliği hasta ve aile eğitimi (MScN. Ülkü Özdemir)
  2. Hastanın yüksek tansiyonu var

Artık, eozinofilik immün disfonksiyon adı verilen bir sürecin, bu hastalıklara neden olan eozinofil toplanması ve aktivasyonundan sorumlu olabileceğini biliyoruz. Giderek artan kanıtlardan destek alarak, tanı ve hasta sevklerinin yanı sıra zamanında ve doğru tedaviyi iyileştirmek amacıyla Solunum ve İmmünoloji genelinde eozinofillerin inflamatuvar hastalıklardaki rolünün anlaşılması yolunda ilerleme kaydetmeye kararlıyız.

Konjestif kalp yetmezliği olmayan hipertansiyon

Nörobilim Karşılanmamış tıbbi ihtiyaçların bulunduğu nörodejeneratif hastalıklarda hasta bakımının geliştirilmesi AstraZeneca, nörobilimde hasta bakımını geliştiren bileşikler keşfetmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Araştırma ve geliştirme alanında zengin bir mirasla nörodejeneratif hastalıklar, analjezi ve psikiyatrinin belirli yönlerine odaklanan AstraZeneca, ilaç sektörü ve akademideki diğer yenilikçi paydaşlar ile iş birliği içinde nörobilim alanında bilimin sınırlarını zorlamaya devam etmektedir.

Metoprolol kalp sağlığını destekler

Bilişsel bozukluklar, kronik ağrı ve diğer merkezi sinir sistemi bozuklukları alanlarında halen önemli ölçüde karşılanmamış tıbbi ihtiyaç mevcuttur. Karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara odaklanıyoruz Dünya genelinde milyondan fazla insan zihinsel, nörolojik veya davranışsal sorunlardan etkilenmekte ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.

Enfeksiyon ve Aşı AstraZeneca, enfeksiyon ve aşı alanında bilimsel ilerlemeler geliştirmek ve uygulamakta kararlıdır. Hastaları grip, respiratuar sinsityal virüs Metoprolol kalp sağlığını destekler ve özellikle mevcut antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlar başta olmak üzere bakteriyel enfeksiyonlardan korumak için çalışıyoruz.

Benzodiazepinler

Avrupa'da antimikrobiyal direnç, hastane kaynaklı enfeksiyonlar nedeniyle RSV hastalığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yaşından küçük çocuklarda hastaneye yatışların başlıca nedenidir. Bu hastalık yükleri, yüksek düzeyde sağlık girişimi gerektirmeye devam etmekte ve AstraZeneca, enfeksiyon hastalıkları alanında geniş bilimsel toplulukla birlikte çalışarak, bilimsel ilerlemeyi bu hastalık alanlarında karşılaşılan küresel zorlukların üstesinden gelecek çözümlere dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Enfeksiyöz hastalıklardaki odağımız Enfeksiyöz hastalıklar, kalp hastalığından sonra dünya genelinde ikinci önde gelen ölüm nedenidir ve her yıl kanserden Metoprolol kalp sağlığını destekler fazla ölümden sorumludur.

Kalp Dolaşımı Güçlendirici ve Damar Açıcı Kür - Prof. İbrahim Saraçoğlu

Bakteriler mevcut antibiyotiklere direnç geliştirdikçe, ölümcül enfeksiyonlar tekrar kontrol edilemez hale gelebilir. Mevsimsel grip Mevsimsel grip, yüksek risk altındaki popülasyonlarda ciddi hastalıklara ve ölüme yol açan ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

Alzheimer hastalığı AD AD, hafızada ve diğer bilişsel yönlerde progresif gerilemeye yol açan ölümcül bir hastalıktır. Opioid kullanımına bağlı kabızlık OIC OIC, opioid içeren reçeteli ağrı kesici ilaçların neden olduğu bir rahatsızlıktır. Her yıl milyonlarca hasta opioidlerle tedavi edilmektedir. Sınıf A seviyesinde eczane, ecza deposu, hastane, hasta geri çekme işlemi yürütülmesine karar verilmiştir.

Sakinleştiriciler (hipnotikler)

Ürün Güvenliliği Bildirimi: Ürünlerimiz ile ilgili yaşadığınız yan etki bildirimleriniz için formdaki bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Form'a ulaşmak için tıklayınız. Ürün Kalite Şikayeti Bildirimi: Ürünlerimiz ile ilgili kalite şikayetleriniz için formdaki bilgileri doldurmanız gerekmektedir.

Metoprolol kalp sağlığını destekler

Medikal Bilgi Talebi: Ürünlerimiz ile ilgili tıbbi sorularınız için formdaki bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Medikal bilgi talebiniz, üründen sorumlu medikal yönetici tarafından cevaplanacaktır.

Metoprolol kalp sağlığını destekler

Bu site AstraZeneca Türkiye için hazırlanmıştır. Ülkelere ait websitelerine AstraZeneca Websiteleri üzerinden erişebilirsiniz.