Çocuk kalp sağlığı çalışma sayfaları. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) | T.C. Trakya Üniversitesi


WhatsApp Kalbimiz dört odacığa bölünmüştür.

Çocuk Kalp Sağlığı ve Spor Prof. Dr. Aygün DİNDAR

Üstten alta doğru bölündüğünde, kalbimizin çocuk kalp sağlığı çalışma sayfaları yarısından her birindeki odacıklar, üst atriyum — kulakçık ve alt odalar ventikül — karıncık olacak şekilde iki bitişik pompa oluştururlar. Tek bir kalp atışı sırasında pompalar iki aşamalı bir devirde işlerler. Önce, daha küçük atryumlar kulakçıklar kasılır ve gevşemiş ventrikülleri kanla doldurur.

çocuk kalp sağlığı çalışma sayfaları yüksek tansiyon ve diyabet kitabı

Yarım saniye sonra, kuvvetli ventriküller karıncıklar kasılır ve atriyumlar gevşeyip dolarken, kanı vücut dolaşımına verirler. Etkili kan dolaşımı için bu çekme ve pompalama sisteminin ritmik uyum içinde çalışması gerekir.

Account Options

Buna ek olarak etkili bir kan dolaşımı için vücut dinlenmedeyken normal bir Hipertansiyon tedavisinde hatalar dakikada 60 ile atış olan düzgün bir kalp hızı kontolüne ihtiyaç vardır.

Bu iki faktörün düzenlenmesi kalbin elektriksel sistemi tarafından oluşturulur. Her kalp atışı normalde sinüs düğümleri denilen özelleşmiş bir grup hücreden kaynaklanır.

Üst sağ atriyumda yer alan sinüs düğümü kalbinizin doğal kalp pilidir pacemaker. Kalp atışlarını başlatan elektriksel uyarıları kendiliğinden üretme yeteneği vardır.

çocuk kalp sağlığı çalışma sayfaları yüksek tansiyon için befungin

Kalp aritmileri kalbin elektriksel sisteminde kusurlar oluşmasının herhangi bir aşamasında oluşabilir. Aritmileri nereden kaynaklandıklarına atriyumlar veya ventriküller veya sebep oldukları kalp atış hızına bağlı olarak sınıflandırırız. Taşikardi — dakikada atıştan daha fazla — hızlı kalp atışına karşılık gelir.

Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Kardiyoloji Bölümü İleri teknoloji ürünü cihazlarla donatılan Liv Hospital Çocuk Kardiyolojisi Kliniği; uzman hekim kadrosu ve farklı disiplinlerden hekimlerle yaş arası bebek ve çocuklarda görülen kalp hastalıklarının tedavisi için güncel yaklaşımlarla sağlık hizmeti veriyor. Deneyimli çocuk kardiyoloji uzmanları, çocuk anestezisi konusunda tecrübeli uzmanlar, ameliyathane ve yoğun bakım ekibi üstün başarıyı hedefler. Çocuklarda kalp hastalıkları, başlıca doğumsal konjenital veya sonradan gelişen edinsel olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Erişkinlerin aksine çocukluk çağında görülen kalp hastalıklarının büyük bölümünü konjenital kalp hastalıkları oluşturur.

Barikardi yavaş — dinlenmede dakikada 60 atıştan daha az — kalp atışına karşılık gelir. Her taşikardi veya barikardi bir hastalığı belirtmez.

çocuk kalp sağlığı çalışma sayfaları renofobik hipertansiyon

Mesela bir egzersiz sırasında kalp dokulara oksijence zengin kan sağlamak için hızını arttırırken sinüs taşikardisi oluşturması normaldir. Atletlerin kalpleri çok verimli çalıştığından kalp atışları dinlenmede dakikada 60 atışın altındadır.

çocuk kalp sağlığı çalışma sayfaları onlar yüksek tansiyon durumunda

Atriyal fibrilasyon, atriyum odacıklarının hızlı ve düzensiz atışıdır ve en yaygın görülen aritmidir. Atriyal fibrilasyon sırasında atriyumların elektriksel faaliyeti uyumsuz hale gelir.

Atriyumlar o kadar süratli çarpar ki, — dakikada ile atışa ulaşacak kadar hızlı — titremeye başlarlar fibrilasyon.

çocuk kalp sağlığı çalışma sayfaları kalp şehir sağlık merkezi saatleri

Elektriksel dalgalarda da, sakin bir gölete bir avuç çakıl taşı attığınızda oluşan durum gibi aynı düzensiz faaliyet vardır. Kalbin kulakçıklarındaki elektrik karmaşası, karıncıkların da düzensiz çalışmasına yol açar.

Çocuklarda Görülen Kalıtsal Kalp Hastalıkları

Bu nedenle nabız bazen hızlı, bazen yavaş, bazı atımlarda dolgun, bazı atımlarda da zayıftır. Atriyal fibrilasyon klinikte en sık karşılaşıln ritim bozukluklarındandır. Romatizmal kalp hastalığı, hipertansiyon, kalp yetersizliği gibi yapısal kalp hastalıkları atriyal fibrilasyon gelişimi için önemli birer risk faktörüdür.

Atriyal fibrilasyon yaşam kalitesini düşüren semptomlarının yanı sıra, sistemik emboli, hemodinamik bozukluk, taşikardiye bağlı miyopati gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Atriyal fibrilasyonlu hastalarda sinüs ritminin sağlanmasının üç yolu vardır: 1 İlaç tedavisiyle; Bir grup ilaçlar özellikle yeni atriyal fibrilasyona girmiş hastalarda sinüs ritminin tekrar temininde başarılıdır.

çocuk kalp sağlığı çalışma sayfaları ökse otu tansiyonu düşürür

Başarı oranı AF süresinin uzunluğuyla ve eşlik eden ek bir kalp rahatsızlığının varlığıyla azalır.