Osteokondrit dissekans, Ortopedi ve Travmatoloji - Ankara - Osteokondritis Dissekans


kalp ve yüksek tansiyon için halk ilaçları

Osteokondritis Dissekans Prof. Reha Tandoğan - Op. Asım Kayaalp Osteokondritis dissekans OKDosteokondral bir parçanın altındaki kemik yatağından ayrılması ile karakterize bir hastalıktır.

Hastalıklar

Parçanın üzerini kaplayan hyalin kıkırdak eklem sıvısından osteokondrit dissekans için canlı kalırken, altındaki subkondral kemik nekrotiktir. Nekrotik parçanın yerleştiği kraterde, canlı kemik arasında bir fibröz doku bulunur. En sık diz ekleminde görülür, bunun dışında ayak bileği, dirsek ve nadiren kalça ekleminde yerleşir. En sık yaşları arasında ortaya çıkar. Epifizleri henüz açık olan hastalarda görülen OKD juvenil, epifizler kapandıktan sonra saptanan lezyonlar erişkin tipi olarak adlandırılır.

Ortopedistler İçin

Erişkin yaşlarda saptanan lezyonların bir kısmı, çocuklukta ortaya çıkan lezyonların bulgu vermeye başlaması, bir kısmı ise yeni oluşan lezyonlardır. Juvenil ve erişkin formların seyri birbirinden çok farklıdır. Juvenil formda spontan iyileşme çok yüksek oranda osteokondrit dissekans, erişkin tipte cerrahi müdahale olmadan iyileşme şansı çok düşüktür. Klinik bulgular İyi tanımlanamayan diz osteokondrit dissekans ağrısı ve aralıklı şişlik en sık osteokondrit dissekans yakınmalardır.

Ağrılı dönemlerde antaljik topallama belirgin hale gelebilir.

OSTEOKONDRİTİS DİSSEKANS

Lezyon yerinden ayrıldıysa, takılma-kilitlenme gibi mekanik yakınmalar ortaya çıkar. Fizik inceleme sırasında ilgili kondil palpasyonla ağrılıdır.

Talusun Osteokondritis Dissekansı

Axhausen belirtisi. Değişen derecelerde effüzyon palpe edilebilir. Wilson testi, 30 ile 90 derece arasında diz ekstansiyona getirilirken, tibia iç rotasyona zorlandığında hastanın ağrısının olması, dış rotasyon hareketi ile ağrının azalmasıdır. Ağrının oluş mekanizması, eminensiyanın osteokondrit dissekans rotasyon sırasında kondildeki OKD lezyonunu sıkıştırması olarak öne sürülmüştür ve sadece klasik yerleşimdeki lezyonlar için geçerlidir.

Osteokondritis Dissekans

Yatağından ayrılıp serbest cisim haline gelen parçalar, zayıf hastalarda palpe edilebilir. Tanı Direkt radyografiler çoğu olguda tanı için yeterlidir.

Ön-arka ve yan grafilere ilave olarak derece fleksiyonda osteokondrit dissekans olunan tünel pozisyonunda grafiler interkondiler çentik ve posterior femoral kondilleri gösterirken, tanjansiyel grafiler de patella eklem yüzünü gösterir. Direkt grafilerde lezyon, alttaki kemikten ince bir radyolusent hat ile ayrılmış, hafif sklerotik bir kemik adacığı şeklinde görülür. Bu lezyonlar, femur kondilinde görülen aksesuar kemikleşme merkezlerinden ayrılmalıdırlar. OKD diz ekleminde en sık medial femoral kondilin lateralinde, interkondiler çentikte arka çapraz bağın yapışma yeri civarında görülür.

Direkt grafiler lezyonu tanımlamak için yeterli olmakla birlikte, prognoz tayini açısından altın standart manyetik rezonans görüntülemedir.

Sağlıklı yaşam

Yakın zamanda tanımlanan MR kriterleri ile lezyonun yatağından ayrılıp ayrılmayacağı büyük oranda tahmin edilebilir. J Bone Joint Surg Br. Artroskopi, OKD tanısı ve lezyonun stabilitesinin değerlendirilmesi açısından en değerli yöntemlerden birisidir. Sınıflama Osteokondritis dissekans için radyolojik, sintigrafik, manyetik rezonans, artroskopik bulgulara göre çeşitli sınıflamalar önerilmiştir. International Cartilage Repair Society sınıflaması, en kullanışlı olanıdır. Osteokondrit dissekans çocuk hastalar ve çoğu erişkin olguda ise lezyon iyileşmez, bazen stabil ve asemptomatik olarak yerinde kalır, ancak çoğu zaman semptom verir ve tedavi edilmez ise yatağından ayrılarak serbest cisim haline gelir.

Alçıya alma, koltuk değneği ile yükten kurtarma gibi tarihsel tedavilerin, sadece sportif aktiviteyi kısıtlamaya bir üstünlüğü gösterilememiştir. Altı aylık aralarda lezyonun iyileşme veya ayrılma yönündeki seyri takip edilebilir. İki taraflı olan olgularda, lezyonların seyrinin aynı olması gerekmez, bir taraf iyiye giderken karşı taraf yatağından ayrılabilir. Cerrahi tedavi seçenekleri Osteokondritis dissekansın cerrahi tedavisinde bir çok farklı osteokondrit dissekans tarif edilmiştir.

adolesan hipertansiyon tedavisi

Ayrılmamış Evre lezyonlarda 6 ay-1 yıllık konservatif tedaviye cevap vermeyen ve semptomatik olan olgularda cerrahi tedavi endikedir. Bu olgularda amaç, vaskülariteyi artırıp iyileşmeyi uyarmaktır.

yüksek tansiyon için kraker

Bunun için antegrad veya retrograd osteokondrit dissekans teknikleri uygulanır. İnstabil Evre 3 veya ayrılmış lezyonlarda amaçlar, eklem konturunu sağlamak, hyalen kıkırdağı korumak ve parçanın ana kemiğe kaynamasını sağlamaktır.

Genellikle her zaman kesin sebebi belli olmasa da bazen eklem kıkırdağı, bazen de eklem kıkırdağı altındaki kemik dokusu ile birlikte eklem yüzeyinden ayrılarak eklem içine düşünebilir. Kıkırdağın bu şekilde eklem yüzeyinden ayrılmasına Osteokondritis dissekans OD ve eklem içinde gezinen parça oluşturması durumuna da eklem faresi loose body denir. Birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar görülebilen eklem fareleri, bir tane olabileceği gibi yüzlerce sayıda da olabilir. Özellikle diz ekleminde sıklıkla rastlansa da, kalça, dirsek, omuz, ayak bileği gibi diğer osteokondrit dissekans de görülür.

Bunun için çeşitli internal tespit yöntemleri ile birlikte kemik greftlemesi kullanılabilir. Lezyon serbest cisim haline gelmiş ve tespiti mümkün değilse Evre 4kıkırdak rekonstrüksiyonu yöntemlerinden birisi tercih edilmelidir.

Hastalar İçin

Perforasyon teknikleri Kıkırdak fissürünün belirgin olduğu ancak palpasyon ile stabil olan lezyonlarda endikedir. Trans-kondral yani antegrad perforasyon, en sık yapılan yöntemdir.

Fissür hattından ve lezyonun üzerinden ince matkap uçları ile girilerek sağlam kemiğe kadar ulaşan çoklu delikler açılır. Amaç vaskülariteyi artırıp, iyileşmeyi uyarmaktır.

Please wait while your request is being verified...

Buna karşılık, epifizleri kapalı olan olgularda yöntemin başarı şansı çok daha düşüktür. Artroskopi ile antegrad perforasyon tekniği. Epifizleri kapalı olan olgularda, lezyon stabil ise retrograd perforasyon ve işlem sırasında açılan tünellerden kemik greftlemesi yapılabilir.

Antegrad tekniğe göre daha komplike olan bu tekniğin üstünlüğü eklem kıkırdağına zarar vermeden iyileşmeyi uyarabilmesidir. İnternal tespit İnstabil Evre 3 lezyonlar ve bazı evre 4 lezyonlarda internal tespit endikedir.

Belirtiler

Çoğu olguda osteokondrit dissekans artroskopik olarak gerçekleştirilebilir, ancak gerekli olan durumlarda açık cerrahiye geçmekten kaçınılmamalıdır. Lezyon önce kıkırdak bir menteşe üzerinde kapak şeklinde kaldırılarak kraterdeki fibröz dokular kürete edilir. Sklerotik olan krater tabanına ince delikler açılarak damarlanma uyarılır. Lezyon yatağına yerleştirildiğinde çevredeki sağlam kıkırdaktan daha derinde kalıyorsa, krater tabanına spongioz kemik grefti yerleştirilerek parça yükseltilir ve anatomik eklem konturu sağlık kalp hastalıkları soğan etkiler. Daha sonra internal tespit yöntemlerinden birisi uygulanır.

Osteokondritis dissekansın artroskopi ile vidalanması. Lezyon serbest cisim haline geldikten sonra, eklem sıvısından beslenerek büyümeye devam eder ve deforme olarak repoze edilmesi imkansız hale gelebilir.

Kapitellar OCD nispeten nadirdir ancak ilerlemişse spor aktivitelerinden uzun süre uzak kalmanın sorumlusu olabilir. OCD 'si olan hastalar genellikle yaşamlarının ikinci on yılındadır ve yaşları 11 ile 23 arasında değişir. Erkekler kızlardan daha sık etkilenir. Baskın dirseğin kapitellumu çoğunlukla etkilenir.

Bu nedenle, çoğu serbest parçanın internal tespiti mümkün değildir. Ancak, sağlam tespit yapılabilecek bir kemik dokusu var ve parça yatağına anatomik olarak yerleştirilebiliyorsa, Evre 4 lezyonlarda da internal tespit denenebilir. İnternal tespit için metal vidalar, biyobozunur implantlar, K-telleri, kortiko-kansellöz çubuklar gibi birçok farklı yöntem tarif edilmiştir. Stabil bir tespit için en osteokondrit dissekans iki implant gerekir ancak parçanın boyutuna göre bu sayı artırılabilir.

Tespit sonrasında haftalık bir süre bacağa yük verilmesinden kaçınılmalıdır. Osteokondrit dissekans cisim çıkartılması ve kıkırdak rekonstrüksiyonu Fragman yerinden ayrılmış ve yerine yerleştirildiğinde işlev görmeyecek kadar deforme ise serbest cisim çıkartılması ve kratere yönelik kıkırdak rekonstrüksiyonu yöntemlerinden birisi uygulanır. Sadece serbest cisim çıkartılması ile, lezyon yük taşımayan bölgedeyse, orta dönemde kabul edilebilir sonuçlar elde edilebilir.

Buna karşın daha uzun süreli izlemi olan çalışmalarda, özellikle lezyon yük taşıyan bölgedeyse osteoartrit kaçınılmazdır. Bu nedenle serbest parça çıkartıldıktan sonra dizde gelişecek artrozu engellemek amacıyla, kıkırdak rekonstrüksiyonu için modern yöntemlerden birinin kullanılması gereklidir.

Bu amaçla, mozaikplasti veya otolog kondrosit transplantasyonu gibi teknikler uygulanabilir. Sonuç olarak, OKD tedavisinde hedef, hastanın kendi kıkırdağını korumaya yönelik olmalıdır. Günümüzdeki kıkırdak restorasyonu yöntemlerinin sonuçları umut verici olmakla birlikte yeterli değildir. Daha ayrıntılı bilgi ve osteokondrit dissekans danışmak için hekimlerimize başvurulabilir. Asım Kayaalp Bağlantılar.