Pediatrik hipertansiyon için hemşirelik süreci. KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ


Tablo 2. Olgunun fizyolojik özellikleri Solunum sistemi: Olgu Ventilatör modu CMV. Gastrointestinal sistem: Olgu oral beslenememektedir. Total parenteral beslenme ile beslenmektedir.

yüksek tansiyon genetik bir bozukluktur

Olgu NEK tanısından dolayı opere edilmiştir. Bu nedenle kolostomisi mevcuttur.

diüretikli yüksek tansiyon ilaçları

Kolostomi torbası günde bir kez değiştirilmektedir. Batın yumuşak olarak palpe edilmiştir. Genitoüriner sistem: Olguda genitoüriner sisteme ilişkin bir sorun yoktur. Kas-iskelet sistemi: Hasta küvöz içi mobildir.

Nar suyu tansiyonu çıkarırmı

Deri: İnsizyon ve stoma etrafında deri Pediatrik hipertansiyon için hemşirelik süreci. Günde bir kez pansumanı Pediatrik hipertansiyon için hemşirelik süreci.

Nörolojik sistem: Olgunun refleks muayenesinde glabella, emme, arama, yakalama, adımlama, moro refleksi mevcuttur. Uyku ve istirahat: Olgunun gece saat, gündüz saat uyumaktadır.

Bu nedenle laterjiktir. Otuz yaşındaki çoklu hastalık tanılı annenin ikinci çocuğu.

Türk Yoğun Bakım Dergisi

Tanısına bağlı olarak istenmeyen bir çocuk. Bu dönemde bebekler, sağlıklı gelişim göstermek için uyuma, emme ve dolayısıyla temel güven duygusu geliştirme gereksinimi duyarlar. Bebekler, güven duygusu oluşturabilmek için ebeveynlerinin bakımına ihtiyaçları vardır. Temel güvenin desteklenememesi, bebekte güvensizliği ortaya çıkarır. Bebek bu dönemde dış dünyayı keşfederken duyularını, reflekslerini ve motor becerilerini kullanır.

Bebek, bu dönemde refleksleri sayesinde uyumunu geliştirir. Duyusal motor dönemde bebeğe rahat giysiler giydirilmeli, yüksek tansiyon durumunda, baş döner özgür şekilde hareket etmesine izin verilmelidir.

kalp sağlığı için mega kırmızı

Doğumda nörolojik sistem gelişimi henüz tamamlamadığı için en önemli nörolojik fonksiyonlar reflekslerdir. Reflekslerin normal olması nörolojik sisteminin fonksiyonlarının normal olduğunu gösterir. Nörolojik sistemin gelişimi intrauterin dönemde başlar ve yaşamın ilk dört yılı boyunca sürer. Otonomik sinir sistemi de nörolojik fonksiyonlar açısından önemli yer teşkil eder. Çünkü ilk nefes almayı, asit-baz dengesini ve ısı düzenlemesinin bir bölümünü gerçekleştirir. Sinir sisteminin myelinizasyonu sefalokaudal-proksimodistal baştan ayağa-merkezden perifere bir yön izler.

İnce ve kaba motor becerilerin gelişimi de bu sıraya göre izlenir. Olgunun refleks muayenesinde glabella, emme, arama, yakalama, adımlama, moro refleksi mevcuttur. Bu dönemde temel haz kaynağı dil, ağız ve dudaklardır. Ağız yoluyla yapılan işlemler ile enerji boşalır.

Bu dönemde bebekler yalnızca en hızlı şekilde haz aldıkları duygulara geri dönmek isteği duyarlar. Bebekler, yalnızca kendi bedenlerinin farkındadırlar. Uyku, bu dönemdeki bebeklerde başlıca narsistik durumdur Spiritüel bir özellik gözlemlenmemiştir. Ancak; olgunun optimum şartlarda tek kişilik, izolasyon odasında bakım alması gerekmektedir. Dış kişisel faktörler Olgu, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalabalık bir hasta ve sağlık profesyoneli grubuyla aynı ortamda bulunmaktadır.

Ortamın kalabalık ve yoğun olmasından dolayı gürültü ve ışık düzeyleri yüksektir.

Güvenli kan basıncı

Gürültü kaynaklı olarak, olgunun birden çok kez irkildiği gözlemlenmiştir. Tartışma Bu olgu çalışmasında, özellikle prematürelerde sıklıkla görülen NEK tanısını almış bir yenidoğanın mevcut ve olası sorunlarının çözülmesine ilişkin hemşirelik bakım planı yer almaktadır.

NSM açık sistem odaklı bir modeldir. Bu özelliği ile hemşirelik girişimlerinin holistik bir bakış açısı ile yapılmasını sağlamaktadır.

acı biber ve yüksek tansiyon

Modelde tüm sistemler, parçalar, alt parçalar ve çevre arasındaki ilişkiler tanımlanmıştır. Bu sayede Pediatrik hipertansiyon için hemşirelik süreci girişimleri uygun bir çerçeve ile sunulmaktadır Model, hemşirelik kavramını bütüncül bir yaklaşımla ele alması özelliği ile bireyin dengesini korumaya yönelik koruma girişimleri ortaya koymaktadır. Bu olgu sunumunda ise, olgunun fizyolojik, psikolojik, sosyokültürel, gelişimsel, spiritüel özellikleri tüm yönleriyle işlenmiş ve bütüncül bir hemşirelik yaklaşımı sunulmuştur.

Çalışmada hastaya ait veriler toplanmış, hastanın ve hemşirenin algıladığı stresörler belirlenmiştir.

Fotoğraf basıncı hipertansiyon

İç kişisel, kişilerarası ve dış kişisel stresörlerin de belirlenmesiyle stresörlere Pediatrik hipertansiyon için hemşirelik süreci yanıt düzenlenmesi sağlanmıştır Hemşirelik girişimlerinin uygulanmasının ardından ise hemşirelik sonuçları değerlendirilmektedir. Çalışmada, NANDA Sınıflandırma Sistemine göre uygun hemşirelik tanıları koyulmuş, tanılara uygun koruma yöntemleri ve düzeyleri belirlenmiştir. Tanılara yönelik hemşirelik girişimlerinin ardından, hemşirelik sonuçları değerlendirilmiş ve çalışmadaki bütünlük sağlanmıştır Tablo 3.

Bu kavramlarla mesleğin gelişimine yönelik analiz yapmasını sağlar.

Bu sayede olgunun hemşirelik bakım planlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Hemşirelik uygulamaları ve hemşirelik eğitimi için uyarlanabilen oldukça anlaşılır bir modeldir. Kuramın hemşirelik girişimlerine entegre edilmesi sağlandıkça bakım kalitesinin artacağı düşünülmektedir. Böylece optimum iyilik haline ulaşılması, korunması ve sürdürülmesi yoluyla sistemin dengede olması sağlanır.

Etik Hasta Onayı: Çalışmada olgunun hemşiresi çalışma hakkında bilgilendirilmiş olup; sözlü onam alınmıştır. Olgunun bakım vericileri olguyu ziyaret etmemektedir. Klinik sorumlu hemşiresinden bakım vericilerin olguyu hiç ziyarete gelmediği ve olgunun tedavisi sonrasında sahiplenilmeyeceği öğrenildiğinden bakım vericilerden yazılı onam alınamamıştır.

Çalışmada kullanılan isim olgunun gerçek ismi değildir. Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu ve editörler kurulu dışında olan kişiler tarafından değerlendirilmiştir.

Yazarlık Katkıları Konsept: S. Çıkar Çatışması: Makalede yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Finansal Destek: Bu makalenin yazımında finansal destek alınmamıştır. Resimler Ertem D. Nekrotizan Enterokolit. In: Yurdakök M. Rudolph Pediatri, Ergün S. Pediatrik Cerrahi Hastasının Hemşirelik Bakımı, 3. Sci Rep ; Multiple strains probiotics appear to be the most effective probiotics in the prevention of necrotizing enterocolitis and mortality: An updated meta-analysis.

PLoS One ;e Toprak ÜF, Vural G. Velioğlu P. Hemşirelikte Kuram ve Kavramlar. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık;s. Lawson TG. Betty Neuman: Systems model. In: Alligood MR. Nursing Theorists and Their Work.

USA: St. Louis: Mosby Elsevier; Neuman sistemler modeli ve infertilite stresörleri.

masaj yüksek tansiyon ile yardımcı olur

Türkiye Klinikleri J Nurs Sci ; Güner Ö, Kavlak O. Neuman sistemler modeline göre endometriyum kanserli hastanın bakımı: olgu sunumu.

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi ;4: Özkan S, Öztürk C. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ; Fawcett J. Philadelphia: Davis Company; Neuman sistemler modeline göre bir vaka çalışması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi ; Arıkan, D. Çocukluk dönemlerinde büyüme ve gelişme.

ekg yüksek tansiyon gösterdi

Pediatri hemşireliği içinde, 2. Baskı,s. İstanbul: Akademisyen Kitabevi. Carpenito-Moyet LJ. Erdemir F. İstanbul: Nobel Tip Kitabevi; Alkaya SA. Betty Neuman: Sistemler Modeli. Hemşirelik Teorileri ve Modelleri. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; Bourdenau L, Dee V. Assessment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in women with breast cancer: a Neuman systems model framework. Res Theory Nurs Pract ;