Sağlık düzensiz kalp atışı, Kalp atışınızı hissediyorsanız dikkat


Atriyal Fibrilasyon: Çoğunlukla bir organik kalp hastalığı sonucu olan ve yaşla sıklığı artan bir aritmi.

Nabız Kaç Olmalı?

En büyük yan etkisi, kalpte pıhtı oluşumuna zemin hazırlamasıdır. Atriyal flutter: Kulakçıklarda dakikada arasında ortalama çok hipertansiyon semptomlarının gelişimi kasılmalar vardır. Bu kasılmalar, genelde atriyal fibrilasyondan daha organize ve daha düzenlidir. Bu aritmi daha çok kalp rahatsızlığı olan insanlarda görülür. Çoğunlukla atriyal fibrilasyona dönüşür.

sağlık düzensiz kalp atışı

Burada da aynı atrial fibrilasyondaki gibi kalp içinde pıhtı oluşabilir. Paroksismal supraventriküler takikardi PSVT, PAT : Karıncıkların üst bölümünden başlayan genellikle hızı dakikada arasında, düzenli bir aritmidir.

PSVT aniden başlar ve birden sona erer. Süresi değişkendir.

Çocuklarda Çarpıntı Ritim Bozuklukları ve Tedavisi

Kalp hızı yüksek olduğu için özellikle uzun sürerse rahatsızlık uyandırır. Kendiliğinden geçebildiği gibi, bazı manevralarla öksürme, kusma refleksini uyandırma vb da sonlanabilir. Bazen ise sonlanması için sağlık kuruluşunda damardan ilaç vermek gerekebilir. Toplumda nadir olmayarak görülür. İki temel çeşidi vardır: Aksesuar yola bağlı olan ve AV nodal reentran takikardiler.

Kalpte çarpıntı arttığında neler yapılmalı? - Prof. Dr. İzzet Erdinler (Kardiyoloji Uz.)

Aksesuar yola bağlı takikardiler: Kulakçıklar ve karıncıklar arasında, normalde olmaması gereken kestirme bir yoldan dolayı oluşur. Uyarılar normal iletim yollarının yanı sıra ekstra yollardan da geçerler; bu da uyarıların kalbin içinde çok hızlı bir şekilde iletilerek kalbin alışılmadık şekilde hızlı atmasına sebep olur. AV nodal reentran taşikardiler: AV düğümden geçen birden çok yol olmasına bağlı olarak hızlı kalp ritmi.

Kardiyoloji

Bu aritmiler kalp çarpıntısına, bayılmaya veya kalp yetmezliğine sebep olabilir. Birçok durumda ilaçlar, pacemaker kalp pili veya sağlık personeli tarafından yaptırılan basit bir manevra ile sonlandırılabilirler.

Ventriküler Takikardi VT : Ciddi bir aritmidir. Karıncıklardan kaynaklanır.

sağlık düzensiz kalp atışı

Bu hızlı ritim, kalbin yeterince kanla dolmasını engeller, böylelikle vücuda daha az kan pompalanır. Kalp rahatsızlığı olan insanlarda sonuçları çok ciddi olabilir ve sağlık düzensiz kalp atışı kanın yeteri kadar pompalanmamasına bağlı şikayetler baş dönmesi, göz kararması, bayılma vb gözlenebilir.

Çocuklarda Çarpıntı Ritim Bozuklukları ve Tedavisi

Zamanında tanınmalı ve müdahale edilmelidir. Karıncıklar kas seğirmesi gibi titrer, etkili bir kasılma oluşturamaz ve vücuda kan pompalayamazlar. Zamanında müdahale edilmezse ölüm meydana gelir. Akut miyokard infarktüsü nün kalp krizi ilk dakikalarında gelişen ölümler ventriküler fibrilasyondan dolayı olurlar.

Kalp atışınızı hissediyorsanız dikkat

Tedavisi için hastaya defibrilasyon elektroşok ve gerekirse yeniden canlandırma resussitasyon yapılmalıdır. Ventriküler Fibrilasyon: Ölümcül aritmi. Kalpte etkili bir kasılma olmaz, ancak kas seğirmesi gibi titreşimler olur.

Zamanında müdahale edilmediği takdirde ölümle sonlanır. Müdahale, elektrik şoku uygulanarak defibrilasyon yapılır. Uzun QT sendromu gençlerde ölüme yol açabilen kalıtsal bir durumdur.

sağlık düzensiz kalp atışı

Bradiaritmiler kalp hızının yavaş olduğu aritmiler : Bunlar kalbin elektriksel iletim sistemindeki bir rahatsızlıktan kaynaklanabilecek yavaş kalp ritimleridir. Kalpte uyarı çıkaran merkez olan sinüs düğümü hastalıkları ve iletimi engelleyebilen kalp blokları sağlık düzensiz kalp atışı nedenlerdir: Sinüs düğümü hastalıkları: Hasta sinüs sendromu: Burada sinüs düğümü yeteri kadar uyarı çıkaramaz. Atım hızı azalır. Bayılma oluşturacak düzeylerde yavaşlama olursa kalp pili pacemaker takılır.

sağlık düzensiz kalp atışı

Kalp blokları: Elektriksel uyarının sinüs düğümünde oluşup kulakçıklara, daha sonra karıncıklara ve en son kalp hücrelerine gidiş yolu boyunca, yolun herhangi bir bölgesinde gecikmesi ya da tamamen bloke olması. Kalp düzensiz ve genellikle daha yavaş atar. Durum ciddiyse kalp pili pacemaker ile tedavi edilir.

Kalp Ritim Bozukluğu Nedenleri ve Tedavisi

Aritmilerde ne gibi şikayetler olur? Aritmiler sessiz ve şikayetsiz olabilir. Doktor muayene sırasında kalbinizi dinleyip, nabzınızı kontrol ederek sağlık düzensiz kalp atışı elektrokardiyogram EKG sayesinde düzensiz kalp atışını tespit edebilir.

sağlık düzensiz kalp atışı

Bazen ise değişen derecelerde şikayetler olabilir: Çarpıntı kuş kanat çırpıyormuş gibi, motor tekliyormuş gibi tarif edilebilirGöğüste veya boyunda vuruntu kalp sağlığı bilgi testi, Baş dönmesi.