St. Johns wortun kan basıncına etkisi


Sarı, yıldız şeklinde çiçekleri olan kantaron bitkisi yüzyıllardır şifa için kullanılan bir bitkidir. John's wort ismiyle de bilinir. Bu bitkinin kaynatılmasıyla kantaron çayı elde edilir. Özellikle depresyona iyi geldiği bilinen kantaron bitkisinin kantaron yağı olarak kullanımı da mevcuttur.

Antidepresanlar beyinde nasıl çalışıyor, ne şekilde etkiler yaratıyor? Beynin her yerinde nörotransmitterler farklı yoğunlukta bulunurlar.

Ot St. John 's wort ve tıpta kullanımı 1 Ocak Ot St. John 's wort ve tıpta kullanımı Uygulama Ot St. John 's wort tıbbi özellikleri uzun bir süredir bilinmektedir, ancak resmi tıp temsilcileri tarafından ot St.

Herhangi bir uyarı sinir hücresine geldiğinde, bazı değişikliklere neden olur. Bu değişikliğin bir sonraki sinir hücresine iletilmesinde nörotransmitterler görev alırlar.

İlacınızı bir bardak suyla, çiğnemeden ya da ezmeden, bütün olarak yutun. Aç ya da tok karnına içilebilir ancak aynı saatte almaya özen gösterin.

Nöronlar arası bölge sinaptik aralık iki sinir hücresinin ortak haberleşme alanıdır. Uyarı geldiğinde sinir hücresinde nörotransmitter sentezi için protein sentezi başlatılır. Sentezlenen nörotransmitter önce hücrede depolanır, uygun uyarı geldiğinde sinaptik aralığa salınır ve komşu bölgede bir sonraki sinirin onu tanıyan algaçlarına bağlanır. Nörotranmitterin sinir hücresindeki algaç ile tanınmasının ardından ikinci hücre de uyarılmış olur ve aynı St.

Johns wortun kan basıncına etkisi ikinci hücre için başlar.

St. Johns wortun kan basıncına etkisi

Organizmanın işleyişi hemen daima tasarrufa yönelik olduğundan algaçla işi biten nörotransmitter yeniden kullanılmak üzere salındığı sinir hücresinden özel bir pompa ile geri alınır.

Beyinle birlikte vücuttaki birçok organda da bulunabilirler. Serotonin, uyku regülasyonu, normal davranış kalıbının sürdürülmesi, sıcaklık ve kan basıncının düzenlenmesi, beslenme davranışının düzenlenmesi, hormonal düzenleme, ağrı duyusunun iletimi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk ve migren patogenezinde rol oynamaktadır.

St. Johns wortun kan basıncına etkisi

Noradrenalin ise ilgi azalması, konsantrasyon eksikliği, unutkanlık, deprese duygudurum, psikomotor retardasyon, yorgunluk ve halsizlik semptomları ile ilişkili bulunmuştur. Bu iki nörotransmitterin düzeylerinin beyinde eşik değerin altına düşmesi nedeniyle kişide depresyon geliştiği düşünülmektedir.

Vücuttaki serotonin miktarını arttırmanın yollarından birisi, şeker ve karbonhidrat açısından zengin yiyecekler yemektir.

St. Johns wortun kan basıncına etkisi

Bu şekilde beyin kimyamızı değiştirme çabamız ne yazık ki kısa ömürlü olacaktır. Antidepresan ilaçlar pompa ile geri alınım gibi aşaması üzerine etki ederek bu nörotransmitterlerin düzeylerini kalıcı olarak düzenlerler.

Depresyonun mekanizmasında dopamin ve melatonin gibi diğer nörotransmitterlerin de etkili olduğu düşünülmektedir.

Hemşire Brakial Arterden Kan Basıncını Nasıl Ölçmelidir?

Bunların düzeylerini düzenleyen yeni tip antidepresanlar da bir süredir tedavide kullanılmaktadır.