Yüksek tansiyon aort büyümesi. Hipertansiyon ve Kalp Büyümesi İlişkisi Nedir? - Doç.Dr. Şekip Altunkan


Hipertansiyon ve Kalp Büyümesi İlişkisi Nedir?

Damar içerisindeki kanın yoğunluğu, Kalp kası kalınlaşması, yukarıda sayılan faktörlerin birlikte bulunduğu hipertansiyon hastalarında daha sık görülmektedir.

Kalp kası kalınlaşması aslında kalbin adaptasyon çabası olmasına karşın, birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Kalp kaslarında kalınlaşma olan hastalarda kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, ritim bozuklukları, inme ve ani ölüm oranı yüksektir. Bu nedenle yüksek tansiyon hastalarında kalp kası kalınlaşmasının tanısının konulması ve tedavisi çok önemlidir. Kalp kasının kalınlaşmasının tanısı nasıl konulur?

Damar Aort genişlemesi nedir, neden olur, nedenleri ve belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır? Peki damar genişlemesi nedir, neden olur? İşte belirtileri Damarlar, kalbin vücudun tümüne birden kan göndermesini sağlayan kanallardır.

Öncelikle kalınlaşma fazla ise, muayenede kalbin göğüs duvarına çarptığı hissedilebilir. Dinleme aleti ile muayene sırasında, kalbin normalde duyulan seslerinin yanına bazı seslerin eklendiği işitilebilir.

yüksek tansiyon aort büyümesi

Muayene sırasında saptanan bu bulgular, kalp kası kalınlaşmasından şüphe edilmesine neden olabilir. Kesin tanısı ise, ekokardiyografi denilen, kalbin ultrasonografik incelemesiyle yapılabilmektedir. Bu tetkik yardımıyla kalbin gram olarak ağırlığı hesaplanır.

yüksek tansiyon aort büyümesi

Kalp kası kalınlaşması uzun sürmüş ve fazla miktarda ise EKG şeridi ile anlaşılabilir ancak derecesi hakkında tam bilgi elde edilemez. Bazen akciğer filminde de kalbin gölgesi büyümüş olarak gözlenebilir. Bu durum yanıltıcı olmasına karşın, kalp kası kalınlaşmasına işaret edebilir.

İlgili Makaleler

Hem EKG ve hem de akciğer filminde kalp kası kalınlaşmasından şüphe edilirse, yüksek tansiyon aort büyümesi, yani kalbin ultrasonografisi yapılarak kalp kasının kalınlığının ölçülmesi gerekmektedir. Peki, kalp kası kalınlaşırsa ne gibi olaylar gözlenebilir?

yüksek tansiyon aort büyümesi

Yukarıda açıklamıştık, kalp kası kalınlaşması, aslında kalbin yüksek tansiyona uyum sağlama çabasının bir sonucudur. Kan basıncı düşürülmezse, kalınlaşma ilelebet devam etmez, bir süre sonra kalp yorulur, daha zayıf çalışmaya başlar, kalp yetmezliğine doğru gidiş gözlenir.

Bu hastalarda ritim bozuklukları sık görülmeye başlar. Kalp kası kalınlaşması sonucunda kalbe gelen oksijen miktarı yetmez, hasta göğüs ağrıları hissetmeye başlar.

Rekor Büyüklükteki Damar Genişliği Doktorları Şoke Etti

Kalp kası kalınlaşmasının tedavisinin en iyi yolu, bu durumun gelişmesini önlemektir. Yani yüksek tansiyon oluşmasını önlemektir. Hipertansiyon gelişmesini önleyecek her tedbir, kalp kası kalınlaşmasından kişiyi koruyacaktır.

yüksek tansiyon aort büyümesi

Şimdi okuyucunun aklına şu soru gelebilir: Ben yüksek tansiyonum olduğunun farkına geç vardım. Doktorum kalp kasımın kalınlaştığını söyledi, bu durum geriye döner mi? Yani kalbimin kası normale gelebilir mi?

Başta yukarıda sayılan riskleri taşıyan kişiler olmak üzere; - 55 yaş üzerindeki tüm erkekler, - Kardiyovasküler risk faktörleri olan 55 yaş üzeri tüm kadınlar, - Ailesinde abdominal aort anevrizması öyküsü olan 50 yaş ve üstü kişiler. Nasıl Teşhis Edilir? Öncelikle temel bir muayene ve tıbbi değerlendirme olmak üzere, direkt röntgen, ultrason, ekokardiografi, tomografi ve anjiografi yöntemleri kullanılabilir. Nasıl Tedavi Edilir? Bazı hastalarda risk faktörlerini azaltarak düzenli tıbbi takip yapılabileceği gibi, kapalı yöntemle anjiyografik girişimler ve gerekli vakalarda açık cerrahi müdahale yapılabilir.

Evet gelir veya kalınlık azaltılabilir, en azından daha fazla ilerlemesi önlenebilir. Hipertansiyon tedavisinin her türü, kalp kasının kalınlaşmasını geriletir. Kan basıncı normale gelirse, kalbin önündeki yük azalacağı için, kalp daha rahat çalışır, kaslar giderek incelmeye başlar.

  1. AORT ANEVRİZMASI VE HİPERTANSİYON
  2. Yüksek tansiyon atakları ile yardım
  3. Damar genişlemesi, damar daralması tıkanması ve damar yırtılması olarak bilinen diseksiyon ile aort hastalıklarını 3 farklı kategoride sınıflandırabiliriz.
  4. Ottawa kalp sağlığı enstitüsü
  5. Son güncellenme tarihi: 15 Ocak Yayınlanma tarihi: 21 Ocak okuyabilirsiniz.
  6. Aort Hastalıklarında Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor - Medicana Sağlık Grubu

Ayrıca bazı tansiyon ilaçları direkt olarak kalp kası hücrelerine tesir ederek, kalp duvarlarını inceltirler. Biz yüksek tansiyon aort büyümesi hastaları tedavi etmek için, o tür ilaçları daha çok tercih ederiz. Yani kısaca söylemek gerekirse, kalp kası kalınlaşması kader değildir, oluşması önlenebilir ve tedavisi yapılabilir.

Aort anevrizması tedavisi nasıl yapılır? Aort nedir? Aort, vücudumuzda bulunan en büyük atardamar olup sol kalpten çıkar.