Konjestif kalp yetmezliği için sağlık eğitimi. İlgili Makaleler


Kaynak Göster 1.

View Count: Kalp Yetmezliğinde Hedef Beslenme Kalp yetmezliği tedavisinde beslenme rejimi tedavinin çok önemli bir parçasıdır. Kalp yetmezliği Kalp yetmezliği durumunda kalp kası yeterince güçlü çalışmadığı için kendine gelen kanın tamamını pompalayamamakta, organlara yeteri kadar kan gidememektedir.

Eur Heart J ; Heart disease and stroke statistics update: a report from the American Heart Association. Circulation ; 10 :ee Arch Turk Soc Cardiol ; Adherence to guidelines in management of symptoms suggestive of heart failure in primary care. Heart ; 9 J Am Heart Assoc ;6:e Heart failure self-management and normalizing symptoms: an exploration of decision making in the community.

J Adv Nurs ; Health literacy and heart failure: a systematic review.

konjestif kalp yetmezliği için sağlık eğitimi yüksek tansiyon ve osteokondroz

J Cardiovasc Nurs ;31 2 J Cardiovasc Nurs ;30 2 Educational interventions for patients with heart failure: a systematic review of randomized controlled trials. J Cardiovasc Nurs ;26 4 :EE Rural and Remote Health ;15 3 Heart failure symptom monitoring and response training.

konjestif kalp yetmezliği için sağlık eğitimi Kan basıncının yüksek olması neyi gösterir?

Heart Lung ; Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi ;16 2 Demirtürk Selçuk E, Demirbağ B. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,;8 3 Öztürk C, Karataş H. Atatürk Konjestif kalp yetmezliği için sağlık eğitimi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi ;11 2 Birden fazla kronik hastalığı olan bir çocuğa Orem Öz Bakım Yetersizliği Teorisine göre hemşirelik bakımı verilmesi: bir olgu sunumu.

Çelik A, Yıldırım Y. J Cardiovasc Nurs ;7 14 Orem DE. Mosby-Year Book: ; Nurse-led heart failure clinics improve survival and self-care behaviour in patients with heart failure.

  • Yüksek tansiyon nasıl aşılır
  • Kalp yetmezliği nedir?
  • En sık nedenler arasında kalp krizi, uzun süren hipertansiyon, kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp kas hastalıkları bulunmaktadır.
  • Asya Kalp Enstitüsü Sağlık Araştırması
  • Üssünde, konjestif kalp yetmezliği, kalbinizin, hangisi bir pompa, tüm organlarınıza bolluk sağlamak için gereken dolaşım desteğini yeterince sağlayamıyorsanız.
  • Yüksek tansiyon ve kalıcı baş ağrıları
  • Kalp Yetmezliğinin 7 Nedeni | Güven Hastanesi

Eur Heart J ;24 11 A comprehensive symptom diary intervention to improve outcomes in patients with HF: a pilot study. J Card Fail ; A randomized controlled trial of self-management programme improves health-related outcomes of older people with heart failure. Impact of symptom prevalence and symptom burden on quality of life in patients with heart failure. Eur Konjestif kalp yetmezliği için sağlık eğitimi Cardiovasc Nurs ;4 3 Enç N. Kalp yetersizliği olan bireylerin sağlığı geliştiren davranışlarının değerlendirilmesi, Doçentlik Çalışması, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Nahcivan NO.

Western Journal of Nursing Research ; Karla R. Usefulness of the modified Borgs scale in assessing the degree of dispnea patient with copd and asthma.

Konjestif Kalp Yetmezliği Nedir?

J Emerg Nurs ; The Canadian Cardiovascular Society heart failure companion: bridging guidelines to your practice. Can J Cardiol ; Heart failure self-care interventions to reduce clinical events and symptom burden.

Önerildiği şekilde ve zamanda alınmasının önemi yemekten önce-sonra, diğer ilaçları almadan önce vb. İlaç yönetimine yardım ilaç çantası vb. Olası, en yaygın yan etkiler. Doktora bildirilmesi gereken yan etki ve semptomlar Komplikasyonları önleme, ilaç ve yiyecek etkileşimleri, kan çalışmaları gibi özel izlem. Reçete edilmeyen ilaçlar, vitamin veya diyet desteği için mutlaka doktoruna danışması, açıklanan yan etkileri fark ettiğinde mutlaka doktoruna haber vermesi gerektiği, bazı ilaçların düzenli laboratuar testleriyle izlenmesi gerektiği açıklanır.

Research Reports in Clinical Cardiology ; Özer S. Turk J Cardiovasc Nurs ;1 1 Efe F, Olgun N. Kalp yetersizliği olan hastalarda dispne, yorgunluk ve yaşam kalitesi üzerine eğitimin etkisi.

Delaney C, Apostolidis B. Pilot testing of a multicomponent home care ıntervention for older adults with heart failure. J Cardiovascular Nurs ; Bakan G, Akyol AD. Theory-guided interventions for adaptation to heart failure.

J Adv Nurs ;61 6 Patterns of self-care and clinical events in a cohort of adults with heart failure: 1 year follow-up. Educational level and self-care behaviour in patients with heart failure before and after nurse educational intervention. Eur J Cardiovasc Nurs ;13 5 Effects of a nurse-led heart failure clinic on hospital readmission and mortality in Hong Kong.

Beni Arayın

J Geriatr Cardiol ;13 5 Adherence to a sodium-restricted diet is associated with lower symptom burden and longer cardiac event-free survival in patients with heart failure. J Clin Nurs ; Reduced dietary salt for the prevention of cardiovascular disease: a meta-analysis of randomized controlled trials Cochrane Review. Am J Hypertens ; Strömberg A. Computer-based education for patients with chronic heart failure: a randomised, controlled, multicentre trial of the effects on knowledge, compliance and quality of life.

Patient Educ Couns ;

konjestif kalp yetmezliği için sağlık eğitimi kan basıncı değeri tablosu nabız