Sirotik hipertansiyon, Karaciğerin Kanlanması


Yazan: Sirotik hipertansiyon.

krom kalp sağlığı

Bunun üzeri portal hipertansiyon kabul edilir. Ancak günümüzde, portal hipertansiyonda, portal venin kendi basıncı yerine, "hepatik venöz basınç gradienti HVPG " ölçü olarak kabul edilir. Hepatik venöz basınç gradienti HVPGportal ven ile vena kava inferior arasındaki basıç farkıdır.

Özel bir kateter hepatik vene yerleştirilir ve ucundaki balon hepatik veni tıkayacak şekilde şişirilir. Kateterin ucunda ölçülen basınç, hepatik ven wedge sirotik hipertansiyon ve aslında sinüzoidlerin basıncını yansıtır.

Sağlıklı insanlarda sinüzoid basıncı, portal ven basıncından hafifçe düşüktür ancak aradaki fark klinik olarak önemsiz derecede düşüktür.

yüksek tansiyonu olan insanlar yaşıyor

Karaciğer sirozlu hastalarda ise, intersinusoidal iletişim kesildiği için, ölçülen sinüzoidal basınç portal ven basıncına çok daha yakındır. Portal vendeki ölçülen basınç ile hepatik ven wedge sinüzoid basıncı arasındaki fark, hepatik venöz basınç gradientini HVPG verir. Portal ven tüm gastrointestinal sistem ve dalağın venöz kanını karaciğere taşıyan damardır.

mcconnell kalp sağlığı merkezi bülten tasarımları

Süperior mezenterik venin devamı gibidir, bu vene splenik ven katılır ve portal ven oluşur Bu birleşmenin hemen öncesinde, splenik vene de, inferior mezenterik ven dökülür. Portal Hipertansiyonun Önemi Nedir?

kadın kalp sağlığı gerçekleri

Komplikasyonlar Portal hipertansiyonun kendisi değil ama yol açtığı durumlar tedaviye muhtaçtır.